Gå til Indhold

Første spadestik på næste store ansigtsløftning i Aalborg Øst

retur
Onsdag den 30. april 2014 tager Himmerland Boligforening første spadestik til det andet af to store renoveringsprojekter i Sundparken i det østlige Aalborg.

- Vi er godt i gang med renoveringen af afdelingen på Sallingsundvej og det næste par år gælder det de flere end 200 boliger på Tambosundvej. Også her er der tale om en gennemgribende ind- og udvendig renovering og alt i alt investerer vi cirka 370 mio. kr. i de to afdelinger, siger Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.

Afdelingen på Tambosundvej er i lighed med den på Sallingsundvej opført omkring 1980 og i årenes løb er der slidt meget på bygningerne. Der er opstået en del byggetekniske skader, boligerne er ikke længere alle lige tidssvarende, friarealerne er slidte, der er for høje udgifter til opvarmning, der er en højere fraflytningsgrad end i flertallet af boligforeningens øvrige byggerier og de mange fraflytninger belaster afdelingernes økonomi.


- På den baggrund har beboerne på både Sallingsundvej og Tambosundvej med stort flertal besluttet, at der skal gennemføres en omfattende renovering. Den vil blandt andet bestå af ændring i bygningernes arkitektur og facadeudtryk. Desuden skal der etableres boliger tilpasset ældre og handicappede, ligesom en række boliger skal udvides gennem inddragelse af tagrummet, så de bliver i to plan og blokkene punktvis kommer til at fremstå med en udnyttet og markeret tagetage, fortæller Ole Nielsen. Og han fortsætter:

- Dertil kommer at vi vil forbedre friarealer og adgangsforhold. I den forbindelse har vi revet en boligblok med 11 boliger ned og i stedet opført et aktivitetshus, der er et fælles gode for de to afdelinger, ligesom naboafdelingerne på Hvalpsundvej, Næssundvej, Vilsundvej og Oddesundvej kan gøre brug af huset.

Det er Himmerland Boligforenings erfaring at der generelt er tilfredshed med boligernes indretning og størrelse samt det forhold, at der er haver eller altaner til alle boliger. Der er dog blandt beboerne i de to afdelinger et klart ønske om at renoveringen bliver gennemført, hvilket fremgår af den opbakning, som beboerne har givet renoveringsplanerne i forbindelse med urafstemning om igangsætning af projektet.


Ole Nielsen forventer, at den sidste del af Tambosundvej vil være færdigrenoveret i foråret 2016.

Det første spadestik tages af Hans Henrik Henriksen, der er rådmand for By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, onsdag den 30. april 2014 kl. 14 ved indkørslen til Tambosundvej ud mod Budumvej.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger