Gå til Indhold

To tilbage i konkurrencen om første etape af Kildeparken 2020

retur
Himmerland Boligforening indbød i februar 2013 til en projektkonkurrence om udformningen af afdelingen på Blåkildevej i det østlige Aalborg. 13 ansøgte om at være med, fem opnåede prækvalifikation og nu er feltet efter grundig vurdering i bedømmelseskomitéen skåret ned til to, der kæmper videre om at få den meget omfattende renoveringsopgave, der er første del af projektet Kildeparken 2020.

- Vi har gennem en længere periode arbejdet med en helhedsplan for de omkring 1.050 boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej - det projekt, der samlet går under betegnelsen Kildeparken 2020. Derfor er vi glade for nu at være rykket et afgørende skridt nærmere renoveringen af de cirka 350 boliger på Blåkildevej, der er første etape af det store projekt. Og ikke mindst for at begge de tilbageværende forslag til fulde lever op til vores tanker om områdets fremtidige udseende og funktion, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Det foreløbige budget for etape et af Kildeparken 2020 er på omkring 300 mio. kr.

De to rådgiverteams, der er gået videre til den afgørende fase, er:- Formålet med projektkonkurrencen er at få konkretiseret visionen for Kildeparken 2020, så vi får skabt en levende og mangfoldig bydel, der byder på varierede boligtilbud og gode uderum. Det er det første kraftspring hen imod en mere åben og aktiv bydel, siger Ole Nielsen.

Han fortæller, at de fem forslag generelt er af meget høj kvalitet og at det er fælles for dem, at der er potentiale til et stort kvalitetsmæssigt og arkitektonisk løft af området. Og for de to forslag, der går videre til den afgørende runde, gælder, at de giver gode bud på trafikal og landskabelig bearbejdning, ligesom de tilfører aktivitetsmuligheder og bymæssige kvaliteter.

- Det ene vinderforslag tager udgangspunkt i en særdeles interessant omdannelse fra et 'ørkesløst' boligområde med ens byggeri til dannelse af en ny bydel med forskelligartede byrum og identitetsskabende arkitektur. Der opereres i forslaget med både etageblokke, rækkehuse, etagehuse og punkthuse, der vil kunne sikre såvel stor variation som en blandet beboersammensætning, der kan styrke det gode sociale liv i en bebyggelse som denne, siger Ole Nielsen.

Om det andet vinderforslag fortæller Ole Nielsen, at også det rummer et varieret udbud af attraktive og fremtidssikrede boliger med opdeling i mindre enheder, der vil kunne skabe lokal genkendelighed og identitet:

- Der er tale om en karakterfuld bebyggelse, der via et sikkert og smukt formsprog samler bygningsindtrykkene og åbner op mellem husene på helt naturlige steder.

De to tilbageværende konkurrencedeltagere har nu et par måneder til at konkretisere deres forslag yderligere, hvorefter Himmerland Boligforening vil vælge det konsortium, der får ansvaret for at realisere det store renoveringsprojekt.

- Vi regner med sidst på året at kunne offentliggøre en foreløbig tidsplan for de forventede etaper. Overordnet kan vi pt. sige, at det er realistisk, at selve byggeriet vil kunne blive indledt i sidste halvdel af 2014. Der er mange usikre faktorer, som kan forsinke tidsplanen - og her er der ikke mindst tale om ting, som vi desværre ikke er herrer over. Men som det ser ud nu, kan selve renoveringen gå i gang om godt et år, siger Ole Nielsen.

Se hele pressemeddelelsen her.


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger