Gå til Indhold

Præsentationsfilm om Golfparken overdraget til Aalborg Stadsarkiv.

retur
I forbindelse med bogprojektet om de almene boligorganisationer i Aalborg efterlyste forfatteren Jakob Ørnbjerg kildemateriale.

Det resulterede naturligvis i en række billeder, arkivalier m.v. samt en præsentationsfilm af byggeriet af Himmerlands afdeling 14, Golfparken.

Filmen var i sin tid genfundet, da afdelingen havde 50 års jubilæum i 2006, men havde derefter ligget glemt. Originalfilmen var i en slem forfatning, men med hjælp af Aalborg Stadsarkiv er filmen blevet digitaliseret og gemt for eftertiden.

Golfparken, der blev renoveret i 2008/2010, består af 171 boliger og bygget i 1955/56.

Fra starten var det et for tiden banebydende byggeri, som arkitekterne Torben Stokholm og Willy Hyldig præsenterede i 1954.

Da byggeriet startede i 1955, var der meget stor skepsis fra arkitektkredse over Himmerlands satsning på den nye boligform, der skulle tage større hensyn til familiernes livsform og behov for udearealer, og stadig være til at betale i husleje.

Hver anden lørdag blev udenbys arkitekter vist rundt på den hastigt voksende byggeplads, og i vinteren 1955/56 kom daværende Bolig- og Indenrigsminister Johannes Kjærbøl forbi.
Det foranledigede, at det usædvanlige byggeri blev dokumenteret for eftertiden.

Fotograf Jess Jessen stod for selve filmen.

Velkendte personer i Aalborg fra tiden optræder i filmen, f.eks. den mangeårige forretningsfører for Andelsboligforeningen Himmerland Arne Svanhede og tidligere formand H. C. Kjærgaard.

Se filmen om Golfparken på Himmerlands hjemmeside under AbhimTV.

Kilder:
- Jakob Ørnbjerg: Boliger til tiden, 2012
- Himmerland Boligforening, Festskrift, Golfparken, 2006


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger