Gå til Indhold

Himmerland Boligforening udskriver
konkurrence om første etape af Kildeparken

retur
Himmerland Boligforening har i længere tid arbejdet med en helhedsplan for de omkring 1.050 boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej i det østlige Aalborg - det område, der samlet går under betegnelsen Kildeparken. Nu indbyder boligforeningen til konkurrence om den første etape af det store projekt "Kildeparken 2020", nærmere betegnet de cirka 350 boliger på Blåkildevej.

-  Projektet har været i prækvalifikation, hvor vi har modtaget forslag fra 13 ansøgere. Vi har valgt fem rådgiverteams, der netop er blevet indbudt til konkurrence om visionen for og renoveringen af den første etape af Kildeparken, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

De indbudte til konkurrencen er:Ole Nielsen oplyser, at man i udvælgelsen af konkurrencedeltagerne har lagt vægt på deres arkitektoniske, landskabsarkitektoniske og ingeniørmæssige kompetencer inden for nybygning og modernisering af boligbyggerier og omdannelse af byrum:

- Visionen med Kildeparken 2020 er at udvikle en grøn og mangfoldig bydel, der håndterer alt regnvand lokalt, og som byder på varierede boligtilbud, erhverv, gode uderum og et Sundheds- og Kvartershus, som er det første skridt hen imod en mere åben og aktiv bydel. Visionen er blevet endnu mere aktuel, efter at det er besluttet, at det nordjyske supersygehus skal ligge få hundrede meter sydøst for Kildeparken. Sammen med en række mulige følgeinvesteringer i nærområdet - blandt andet en letbane og andre forbedringer af infrastrukturen - kan der blive tale om en samlet investering fra privat og offentlig side på et tocifret milliardbeløb. Det vil nationalt og internationalt bringe det østlige Aalborg i fokus som stedet, hvor fremtidens by bliver skabt.

Ole Nielsen siger videre, at de store investeringer i nærområdet vil kunne komplettere hinanden og give mulighed for at skabe et sammenhængende kraftcenter i den østlige del af Aalborg, hvilket vil kunne løfte hele bydelen og sikre positivt samspil i en lang række sammenhænge.

De indkomne forslag til første etape af "Kildeparken 2020" vil blive vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af rådmand Thomas Kastrup Larsen fra Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborgs stadsarkitekt, Peder Baltzer Nielsen, afdelingschef Kim G. Pedersen fra Teknik- og Mijøforvaltningen i Aalborg Kommune, formand Christian P. Mogensen og yderligere en repræsentant fra bestyrelsen for afdelingen på Blåkildevej, en repræsentant for byggeudvalget, en repræsentant fra Himmerland Boligforenings organisationsbestyrelse samt direktør Ole Nielsen, byggeteknisk chef Michael Knudsen og udviklingschef Sven Buch, alle fra Himmerland Boligforening.

2013 er det store år for den nærmere planlægning af renoveringsprojektet. Senere på året kan Himmerland Boligforening offentliggøre en foreløbig tidsplan for de forventede etaper.

- Overordnet kan vi på nuværende tidspunkt sige, at det er realistisk, at selve byggeriet vil kunne blive indledt i sidste halvdel af 2014. Der er mange usikre faktorer, som kan forsinke tidsplanen - og her er der ikke mindst tale om ting, som vi desværre ikke er herrer over. Men som det ser ud nu, kan selve renoveringen gå i gang om knap halvandet år, siger Ole Nielsen.

Se hele pressemeddelelsen her.


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger