Gå til Indhold

Første spadestik til Mølleriets 40 familieboliger

retur
Tirsdag 17. januar 2012 tager Aalborgs teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard og formand Peter Anker fra Himmerland Boligforening det første spadestik til boligforeningens første 40 almene boliger på den tidligere eternitgrund i Aalborg.

Himmerland Boligforening har valgt navnet Mølleriet til den nye afdeling. Det hænger sammen med at der på det sted, hvor de 40 familieboliger opføres, tidligere lå et cementmølleri.

- Forbindelsen til områdets lange og markante industrihistorie går også igen i den måde, som bygningerne udformes på. Der bliver tale om skarpt definerede bygningskroppe, som ved aftrapninger skaber variation og volumenmæssigt sammenhæng med områdets øvrige bebyggelse. Der bliver adgang til boligerne via altangange, der fremtræder lette, og via trappetårne, som visuelt markeres som selvstændige elementer, lidt som de velkendte tårne på eternitfabrikken, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening. Og han fortsætter:

- Gennem forskydninger i vinduespartierne og skift i facadematerialerne tilstræber vi en reference til cementmøllens forskudte bygningselementer og et overordnet udtryk, som kendes fra mange af eternittens byggerier. Facaderne bliver i en kombination af beton og eternit, hvor beton er hoveddelen af bygningsmassen, mens eternit bruges til at understrege de lodrette elementer.

Der bliver tale om store treværelses boliger på godt 100 kvadratmeter, alle med en større rumhøjde end der normalt opereres med i alment boligbyggeri.

- Den større rumhøjde og de rummelige boliger giver sammen med byggeriets placering meget attraktive lejligheder, siger Ole Nielsen, og uddyber:

- Boligerne udformes med et stort, gennemlyst køkken/alrum og opholdsrum, som er orienteret både mod altangangen og havesiden. I umiddelbar forlængelse af rummet placeres en stor altan, der fungerer som en udvidelse af opholdsrummet ? for boligerne i stueplanet dog som direkte adgang til udearealerne.

Himmerland Boligforening har lagt vægt på at der omkring byggeriet er udearealer, der kan fungere som frirum for alle, præget af tryghed, tilgængelighed og aktivitet. Ole Nielsen siger:

- Friarealerne bliver udformet som et stort, fælles uderum med mulighed for tilpasning efter beboernes individuelle ønsker, mens det interne gårdanlæg bliver et multianvendeligt område, hvor leg og bevægelse er det væsentligst synlige aktiv for beboerne.

Den nye afdeling af Himmerland Boligforening koster omkring 68 mio. kr. og ventes at stå klar til indflytning om godt et års tid.

Til februar følger første spadestik til Himmerland Boligforenings to næste byggerier på den tidligere eternitgrund. Det drejer sig om dels 240 ungdomsboliger, dels 18 handicapboliger.

Læs COWI A/S? analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af almennyttige boliger: www.abhim.dk/cowi

Himmerland Boligforening blev stiftet i 1944 og indviede sin første afdeling tre år senere. I de efterfølgende mere end 60 år har Himmerland Boligforening bygget såvel i det centrale Aalborg som syd, øst og vest for centrum, så der i dag er i alt 5.300 lejemål fordelt på et halvt hundrede afdelinger ? og yderligere 1.500 boliger på vej. Himmerland Boligforening har aktuelt 12-14.000 beboere og er dermed den største boligorganisation i Nordjylland.

Yderligere information:
Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening 96 31 52 43


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger