Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 21. november 2019

retur
 
1: Velkomst
Formand Tina Ochsendorf bød velkommen til repræsentantskabet og medarbejdere og introducerede den hemmelige gæst, borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

 
2: Valg af dirigent
Tina Ochsendorf påtog sig rollen som dirigent, og gav herefter ordet til Ole Nielsen for dagsordenens pkt. 3.

 
3: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020

Ole Nielsen gennemgik nogle af de punkter og nøgletal, der som oftest er interesse for i repræsentantskabet. Budgettet var sammen med dagsordenen udsendt til deltagerne.


Der var ganske få spørgsmål fra forsamlingen - blandt andet vedrørende byggesagshonorarerne. Hertil forklarede Ole Nielsen, at man forsøger at ud-jævne honorarerne over tid.


Herefter blev budgettet for 2020 enstemmigt godkendt.


 
4: Sammenlægning af afdelinger

Organisationsbestyrelsen havde indstillet, at der sker en sammenlægning af afd. 31, 85 og 87, således afdelingerne får en fælles drift og fremover får betegnelsen afd. 31, Teatergaarden. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


Organisationsbestyrelsen havde ligeledes indstillet, at afd. 78 og 86 sam-menlægges til en afdeling. Den sammenlagte afdeling får betegnelsen afd. 78, Tornhøjgårdparken.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


 
5: Eventuelt
Der var enkelte spørgsmål, bl.a. om hvornår Lidl i Tornhøjgårdparken åbner - efter planen åbner den til marts 2020.
Der var også ønske om at modtage referater fra formandsmøderne - det vil ske fremadrettet.
Tina Ochsendorf takkede for tilslutningen samt god ro og orden og afsluttede mødet.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger