Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 21 juni 2018

retur
 
1: Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet
Repræsentantskabet godkendte mødets forretningsorden.

 
2: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen foreslog advokat Oluf Hjortlund som mødets diri­ gent. Oluf Hjortlund konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet samt at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt, oplæste herefter mødets dagsor­ den og foreslog følgende til stemmeudvalg:

John Svalgaard, administrationen Gunhild Bjørn, administrationen Rasmus Barslund, Deloitte

Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.

Oluf Hjortlund gav herefter ordet til formand Ib Fruensgaard.

 
3: Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2017
Ib Fruensgaard aflagde mundtlig beretning og nævnte herunder nogle af årets mange tiltag og højdepunkter. Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabet som bilag.

Herefter overgav dirigenten beretningen til debat.

Der var enkelte spørgsmål og kommentarer fra repræsentantskabet om blandt andet sortering af skrald og robotplæneklippere. Ole Nielsen rede­ gjorde for spørgsmålene, og Thomas P. Hansen fra afd. 52 - som arbejder på genbrugspladsen - kunne ligeledes tydeliggøre noget af problematikken omkring sortering af skrald. Herefter blev organisationsbestyrelsens beret­ning enstemmigt godkendt.

 
4: Godkendelse af årsregnskab for 2017
Årsregnskabet var udsendt til repræsentantskabet sammen med dagsorden.

Ole Nielsen gennemgik regnskabet, og havde udvalgt nogle poster, som er­ faringsmæssigt var de punkter, der var interesse for. Gennemgangen slut­ tede med udvalgte sider fra revisionsprotokollatet med bl.a. konklusionen fra Deloitte, hvor der gives en revisionspåtegning uden forbehold.

Der var få spørgsmål samt afklarende bemærkninger til regnskabet, der her­ efter blev enstemmigt godkendt.

 
5: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 
6: Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen

På valg var: Christian Mogensen - afd. 51 (64)
Henrik Møller- afd. 36 (63) Simon M. Espersen - afd. 8 (72) Tina Ochsendorf- afd. 19 (58)

Der blev yderligere foreslået 2 kandidater:
Kim Haubro- afd. 14 (30)
Andreas K. Andersen - afd. 65 (29) Tallet i() er antal opnåede stemmer.

Valgt blev: Simon M. Espersen- afd. 8
Christian Mogensen - afd. 51 Henrik Møller - afd. 36
Tina Ochsendorf - afd. 19


Himmerlands organisationsbestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:

Ib Fruensgaard -formand
Henrik Møller - næstformand
Simon Espersen -bestyrelsesmedlemmer
Tina Ochsendorf
Christian Mogensen
Agnete F. Nielsen
Anne Tidemand-Dal
Sofie W. Broch
Kim Bech Hillgren medarbejderrepræsentant


 
 7: Valg af 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen

Foreslået og valgt blev:

Andreas K. Andersen - afd. 65 - 1. suppleant

Kim Haubro - afd.14 - 2. suppleant
Janette Lemus - afd. 52 - 3. suppleant


 
8: Valg af revisor
Deloitte blev genvalgt.

 
9:  Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Ib Fruensgaard afsluttede mødet, og takkede for det store fremmøde samt god ro og orden.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger