Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 20. juni 2022

retur
 
1: Velkomst v. formand Tina Ochsendorf
Formand Tina Ochsendorfbød velkommen til repræsentantskabet og øvrige deltagere..

 
2: Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabet godkendte mødets forretningsorden.

 
3: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen foreslog advokat Michael Styrishave som mødets dirigent. Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.
Michael Styrishave konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet samt at re­præsentantskabet var beslutningsdygtigt. Han oplæste herefter mødets dagsorden.

 
4: Valg af referent
Dirigent Michael Styrishave foreslog Jens Utzon som referent.

Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.

 
5: Valg af 3 medlemmer til stemmeudvalget
Michael Styrishave foreslog følgende til stemmeudvalget: Henrik Møller, afd. 36
Elin Torp Jensen, afd. 16
Lars Birner Sørensen, Deloitte Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.

 
6: Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2021
Tina Ochsendorf aflagde mundtlig beretning og nævnte herunder nogle af årets mange tiltag og højdepunkter.

Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabet som bilag. Herefter overgav dirigenten beretningen til debat.
Der var spørgsmål til havesyn og overgangsfasen til en ny metode - hvad gør Himmerland i år.
Direktør Ole Nielsen svarede, at vi har skærpet tiltag, så lejemål med tilhø­ rende have eller altan ikke fremstår misligholdte. Vi oplever, at det er nød­vendigt, da misligholdte haver kan skabe udlejningsvanskeligheder. Derfor har der været møder mellem ansatte i driften og ledelsen, hvor der er blevet fastlagt en procedure, som sikrer at afdelingernes udearealer fremstår attrak­tive og vel vedligeholdte.

Der blev ligeledes spurgt ind til de høje byggepriser. Her kunne Ole Nielsen berette om, at vi ser ind i en tid med byggestop, hvilket kan være sundt for at få byggepriserne ned.

I forhold til synlighed var der kommentarer til Himmerlands hjemmeside og en række tekniske udfordringer. Det er noget som Himmerland i forvejen kigger på.

Angående ungdomsboliger blev der spurgt ind til nye regler for ungdomsbo­liger, og hvorvidt de påvirker os. Ole Nielsen præciserede, at det er de samme regler, der er gældende.

Organisationsbestyrelsens mundtlige og skriftlige beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

 
7: Godkendelse af årsregnskab for 2021
Årsregnskabet var udsendt til repræsentantskabet sammen med dagsorden.

Ole Nielsen gennemgik regnskabet, og havde udvalgt nogle poster, som er­ faringsmæssigt var de punkter, der var interesse for.

Der var ingen spørgsmål.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 
8: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 
9: Valg af 4 medlemmer til Organisationsbestyrelsen
På valg var: Erik Bossen Simonsen - afd. 20 (42) Palle Mørch- afd. 6 (39)
Sara Diana Fayed- afd. 22 (55)
Tina Buus - afd. 39 (49)

Der blev yderligere foreslået 3 kandidater:
Janette Lemus - afd. 52 (12)
Michael Gregersen- afd. 35 (34)
Kurt Nørgaard- afd. 15 (13)

Tallet i() er antal opnåede stemmer.

Valgt blev: Sara Diana Fayed - organisationsbestyrelsen 
Tina Buus - organisationsbestyrelsen
Erik Bossen Simonsen - organisations bestyrelsen 
Palle Mørch - organisationsbestyrelsen

Himmerlands organisations bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:

Tina Ochsendorf-formand 
Agnete Funder Nielsen - næstformand
Palle Mørch - - bestyrelsesmedlemmer
Sofie W. Broch 
Sara Diana Fayed 
Tina Buus
Erik Bossen Simonsen 
Kristinn Kristinsson 
Kim Bech Hillgren-medarbejderrepræsentant

 
10: Valg af 3 suppleanter til Organisationsbestyrelsen
Der blev foreslået 5 kandidater:

Line Kjærsgaard- afd. 52 (16)
Janette Lemus - afd. 52 (9)
Lillian - afd. 93 (50)
Michael Gregersen- afd. 35 (59)
Ulla Jürgens - afd. 89 (52)

Tallet i () er antal opnåede stemmer.

Valgt blev:
Michael Gregersen- afd. 35 - 1. suppleant
Ulla Jürgens - afd. 89 - 2. suppleant
Lillian Christiansen - afd. 93 - 3. suppleant

 
11: Valg af revisor
Deloitte blev genvalgt.

 
12: Eventuelt
Der var et enkelt spørgsmål til formand Tina Ochsendorfs oplevelser i BLs kreds 4. Tina kunne berette om, at indflydelsen endnu ikke har været stor, da man som ny i kredsen mangler inf01mation om arbejdet i kredsen, og at der mangler inddragelse. Derfor prioriterer Tina arbejdet i Himmerland.
Dog understreges det, at det generelle samarbejde med BL er rigtig godt. Derefter afsluttede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger