Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 18. juni 2015

retur
 
1: Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet
Repræsentantskabet godkendte den tilsendte forretningsorden for afvikling af mødet.

 
2: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen foreslog Hans Jørgen Simonsen, Golfparken som mødets dirigent. Hans Jørgen Simonsen takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, oplæste herefter mødets dagsorden. Fore-slog Pia Baré, administrationen, som referent samt følgende til stemmeud-valg:

Gunhild Bjørn, administrationen
John Svalgaard, administrationen
Bent E. Jensen, Deloitte

Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.

Hans Jørgen Simonsen gav herefter ordet til formand Ib Fruensgaard.

 
3: Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2014

Ib Fruensgaard aflagde mundtlig beretning og nævnte herunder nogle af årets mange begivenheder og højdepunkter. Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabet som bilag.

Herefter overgav dirigenten beretningen til debat.

Majbritt Jensen, afd. 24 holdt et indlæg til forsamlingens eftertanke.

Børge Juul, afd. 53 havde ros for Himmerlands indsats mod social dumpning i forbindelse med renoveringerne.

Jeanette Lemus, afd. 52 havde spørgsmål omkring tab ved fraflytning af ungdomsboliger, til dette kunne Ole Nielsen oplyse, at det var en god for-retning med de mange ungdomsboliger og overhovedet intet problem.

Herefter blev organisationsbestyrelsens beretning enstemmigt godkendt.


 
4: Godkendelse af årsregnskab for 2014
Årsregnskabet var udsendt til repræsentantskabet sammen med dagsorden.

Ole Nielsen gennemgik regnskabet, og havde udvalgt nogle poster, som erfaringsmæssigt var de punkter, der var interesse for.

Der var enkelte spørgsmål samt afklarende bemærkninger til regnskabet.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 
5: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 
6: Valg af formand til organisationsbestyrelsen
Foreslået og valgt blev Ib Fruensgaard - afd. 10.

 
7: Valg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen
På valg er: Agnete Funder Nielsen - afd. 12
Kim Haubro - afd. 14
Elin Torp Jensen - afd. 16

Der blev yderligere foreslået 3 kandidater:
Christian Mogensen - afd. 51
Jeanette Lemus - afd. 52
Majbritt Jensen - afd. 24

Valgt blev: Agnete Funder Nielsen - afd. 12
Kim Haubro - afd. 14
Elin Torp Jensen - afd. 16

 
8: Valg af 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen
Foreslået og valgt blev:
Jeanette Lemus - afd. 52 1. suppleant
Christian Mogensen - afd. 51 2. suppleant
Ulla H. Christensen - afd. 8 3. suppleant

 
9: Valg af 26 repræsentanter til BL's 4. kreds
Palle Nielsen afd. 3
Ulla H. Christensen afd. 8
Gitte Nielsen afd. 8
Majbritt Berg afd. 12
Inge Eriksen afd. 16
Helle Johansen afd. 16
Søren K. Kristensen afd. 16
Hanne Stenbakken afd. 46
Kirsten Kjølby afd. 46
Mustafa Dababech afd. 51
Jeanette Lemus afd. 52
Tove Søndergaard afd. 52
Frits Ingemann afd. 64
Mie Bjerg Iversen afd. 66
Christian Roy Bendixen afd. 66
Michael Nyman afd. 70
Michael Næser Christensen afd. 71
Samt 9 organisationsbestyrelsesmedlemmer

 
10: Valg af 9 suppleanter til BL's 4. kreds
Anne Lise Kristensen afd. 16
Theis Påskesen afd. 45
Christian Mogensen afd. 51
Ole Mørk afd. 51
Anne Lise Kristensen afd. 51
Simon Kronmose afd. 51
Bente Nørgaard afd. 52
Kristian Johannesen afd. 63
Jens Utzon afd. 71

 
11: Valg af revisor
Deloitte blev genvalgt.

 
12: Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Ib Fruensgaard afsluttede mødet.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger