Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 17. november 2022

retur
 
1: Velkomst ved formand Tina Ochsendorf
Formand Tina Ochsendorf bød velkommen til repræsentantskabet og medarbejdere.

 
2: Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabet godkendte mødets forretningsorden.

 
3: Valg af dirigent
Tina Ochsendorf påtog sig rollen som dirigent, og gav herefter ordet til Ole Nielsen for dagsordenens pkt. 4.

 
4: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023
Ole Nielsen indledte med at fortælle om ansættelsen af Claus Bjørton som vicedirektør pr. 15. januar 2023.

Herefter gennemgik han nogle af de punkter og nøgletal, der som oftest er interesse for i repræsentantskabet. Budgettet var sammen med dagsordenen udsendt til deltagerne.

Administrationsbidraget stiger med kr. 300,00 - fra kr. 3.192,00 til kr. 3.492,00, men ligger stadig en del under landsgennemsnittet.

Der var et enkelt spørgsmål, om de rabatter der er i Klub Himmerland, også gælder for folk på den eksterne venteliste - og om det i givet fald har om-kostninger for Himmerland. Til dette kunne Ole Nielsen svare, at rabatterne også gælder for folk på den eksterne venteliste, men er uden omkostninger for Himmerland.

Herefter blev budgettet for 2023 enstemmigt godkendt.

 
5: Eventuelt
Der var enkelte spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen, bl.a. om man har gjort sig nogle tanker om trivsel og udvikling i afd. 89 (Spritten), da det er en blanding af ungdomsboliger og seniorboliger. Til dette kunne Ole Nielsen oplyse, at Himmerland har gjort sig tanker om udviklingen, og sammen med A. Enggaard er part i bydelsforeningen samt det opførte bydelshus.

Der blev også spurgt om, man allerede nu kendte emnet til næste temaweekend i Rebild. Ole Nielsen oplyste, at temaet bl.a. vil være "energi", og han opfordrede alle til at deltage i temaweekenden til marts 2023.

Sidste spørgsmål var, om man bidrager med det samme beløb i lån og renter i ungdomsboligerne som i de øvrige boliger - til dette var svaret ja, da det er støttede lån.

Tina Ochsendorf takkede for tilslutningen samt god ro og orden og afslutte-de mødet.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger