Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 16. juni 2016

retur
 
1: Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet

Formand Ib Fruensgaard bød velkommen til repræsentantskabet og øvrige deltagere.

Repræsentantskabet godkendte mødets forretningsorden.


 
2: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen foreslog advokat Oluf Hjortlund som mødets diri-gent. Oluf Hjortlund konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet samt at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt, oplæste herefter mødets dagsorden og foreslog følgende til stemmeudvalg:
Gunhild Bjørn, administrationen
John Svalgaard, administrationen
Bent E. Jensen, Deloitte

Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.

Oluf Hjortlund gav herefter ordet til formand Ib Fruensgaard.

 
3: Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2015
Ib Fruensgaard aflagde mundtlig beretning og nævnte herunder nogle af årets mange tiltag og højdepunkter. Den skriftlige beretning var udsendt til

repræsentantskabet som bilag.

Herefter overgav dirigenten beretningen til debat.

Repræsentantskabet havde ingen kommentarer, og organisationsbestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

 
4: Godkendelse af årsregnskab for 2015
Årsregnskabet var udsendt til repræsentantskabet sammen med dagsorden.

Ole Nielsen gennemgik regnskabet, og havde udvalgt nogle poster, som erfaringsmæssigt var de punkter, der var interesse for.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt.

 
5: Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag, om fælles mailadresse for de enkelte afdelingsbestyrelser.

Ole Nielsen forklarede kort, de forskellige fordele og ulemper ved evt. vedtagelse af forslaget.

Forslaget blev herefter debatteret og konklusionen blev, at der lægges op til en frivillig ordning, som hver af de enkelte afdelingsbestyrelser tager stilling til.

 
6: Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen
På valg er:
Ib B. Nielsen - afd. 35/Runddyssen (50)
Henrik Møller - afd. 36/Runddyssen (60)
Simon Espersen - afd. 62/Ramblaen (76)
Ester Christiansen - afd. 70/Liselund (44)

Der blev yderligere foreslået 4 kandidater:
Christian Mogensen - afd. 51/Blåkildevej (48)
Jeanette Svendsen - afd. 52/Fyrkildevej (40)
Jens Peter Andersen - afd. 52/Fyrkildevej (24)
Sofie W. Broch - afd. 76/Tiendeladen (42) Tallet i () er antal opnåede stemmer.

Valgt blev:
Ib Nielsen - afd. 35/Runddyssen
Henrik Møller - afd. 36/Runddyssen
Simon Espesen - afd. 62/Niels Bohrs Vej
Christian Mogensen - afd. 51/Blåkildevej

Himmerlands organisationsbestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
Ib Fruensgaard - formand
Henrik Møller - næstformand
Simon Espersen - bestyrelsesmedlem
Elin Torp Jensen - bestyrelsesmedlem
Ib Nielsen - bestyrelsesmedlem
Agnete F. Nielsen - bestyrelsesmedlem
Kim Haubro - bestyrelsesmedlem
Henrik Ladekær - medarbejderrepræsentant

 
7: Valg af 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen
Der blev foreslået 5 kandidater:
Lars Larsen, afd. 23 (28)
Jeanette Svendsen, afd. 52 (70)
Jens Peter Andersen, afd. 52 (45)
Ester Christiansen, afd. 70 (59)
Sofie W. Broch, afd. 76 (80)

Tallet i () er antal opnåede stemmer.

Sofie W. Broch, afd. 76

Valgt blev:
Sofie W. Broch, afd. 76 - 1. suppleant
Jeanette Svendsen, afd. 52 - 2. suppleant
Ester Christiansen, afd. 70 - 3. suppleant

 
8: Valg af revisor
Valg af revisor Deloitte blev genvalgt.

 
9: Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Ib Fruensgaard afsluttede mødet.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger