Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 15. november 2018

retur
 
1: Velkomst v/formand Ib Fruensgaard
Formand Ib Fruensgaard bød velkommen til repræsentantskabet og medarbejdere.

 
2: Valg af dirigent
Ib Fruensgaard påtog sig rollen som dirigent, og gav herefter ordet til Ole Nielsen for dagsordenens pkt. 3.

 
3: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019
Ole Nielsen indledte med at fortælle, at Himmerland i anledning af sit 75 års jubilæum til marts 2019 afholder en jubilæumsreception torsdag, den 4. juli 2019 i forbindelse med The Tall Ships Races.

Herefter gennemgik Ole Nielsen nogle af de punkter og nøgletal, der som oftest er interesse for i repræsentantskabet. Budgettet var sammen med dagsordenen udsendt til deltagerne.

Der var få spørgsmål og kommentarer til budgettet fra forsamlingen - blandt andet vedrørende dispositionsfonden. Ole Nielsen redegjorde for spørgsmålene.

Herefter blev budgettet for 2019 enstemmigt godkendt.

 
4: Eventuelt
Der var enkelte spørgsmål, som blev afklaret af Ole Nielsen. Ligeledes
var der lidt uklarhed omkring anvendelse af egen trækningsret, hvil-ket Ole Nielsen efterfølgende forklarede. Der vil i løbet af 2019 blive ud-sendt materiale til afdelingerne vedrørende ønsker til egen trækningsret.

Ib Fruensgaard takkede for tilslutningen samt god ro og orden og af-sluttede mødet.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger