Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 15. juni 2017

retur
 
1: Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet
Repræsentantskabet godkendte mødets forretningsorden.

 
2: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen foreslog advokat Oluf Hjortlund som mødets diri­ gent. Oluf Hjortlund konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet samt at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt, oplæste herefter mødets dagsor­ den og foreslog følgende til stemmeudvalg:

John Svalgaard, administrationen Lars Bimer Sørensen, Deloitte Rasmus Barslund, Deloitte

Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.

Oluf Hjortlund gav herefter ordet til formand Ib Fruensgaard.

 
3: Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2016
Ib Fruensgaard aflagde mundtlig beretning og nævnte herunder nogle af årets mange tiltag og højdepunkter. Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabet som bilag. Se årsberetningen her.

Herefter overgav dirigenten beretningen til debat.

Der var et enkelt spørgsmål fra repræsentantskabet m.h.t. den nye helheds­plan i Aalborg Øst - Center for Samskabelse. Ole Nielsen redegjorde for dette. Herefter blev organisationsbestyrelsens beretning enstemmigt god­ kendt.

 
4: Godkendelse af årsregnskab for 2016
Årsregnskabet var udsendt til repræsentantskabet sammen med dagsorden.

Ole Nielsen gennemgik regnskabet, og havde udvalgt nogle poster, som er­ faringsmæssigt var de punkter, der var interesse for.

Der var ganske få spørgsmål samt afklarende bemærkninger til regnskabet, der herefter blev enstemmigt godkendt.

 
5: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 
6: Valg af formand for organisationsbestyrelsen
Foreslået og valgt blev Ib Fruensgaard- afd. 10.

 
7: Valg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen
På valg var: Agnete Funder Nielsen- afd. 12 (62)
Elin Torp Jensen- afd. 16 - modtog ikke genvalg Kim Haubro - afd. 14 (42)

Der blev yderligere foreslået 6 kandidater:
Tina Ochsendorf- afd. 19 (14)
Kim Madsen - afd. 1 (11)
Jens Peter Andersen- afd. 52 (10)
Sofie W. Broch- afd. 76 (52)
Michael Nyman- afd. 70 (40)
Anne Tidemand-Dal- afd. 22 (51) Tallet i() er antal opnåede stemmer.

Valgt blev: Agnete Funder Nielsen - afd. 12
Anne Tidemand-Dal- afd. 22 Sofie W. Broch - afd. 76
 
Himmerlands organisationsbestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
 Formand: Ib Fruensgaard
Næstformand:Ib B. Nielsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Simon Espersen
Henrik Møller
Christian Mogensen -
Agnete F. Nielsen
Anne Tidemand-Dal -
Sofie W. Broch
Kim Bech Hillgren - medarbejderrepræsentant

 
8: Valg af 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen
Der blev foreslået 4 kandidater:
Lars Larsen, afd. 23 (43)
Tina Ochsendorf, afd. 19 (80)
Kim Madsen, afd. 1 (78)
Michael Nyman, afd. 70 (78) Tallet i() er antal opnåede stemmer.

Valgt blev: Tina Ochsendorf, afd. 19 1. suppleant
Michael Nyman, afd. 70 2. suppleant
Kim Madsen, afd. 1 3. suppleant

 
9: Valg af 26 repræsentanter til BL´s 4. kreds
Palle Nielsen afd. 3
Palle Mørk Jensen afd. 3
Majbritt Berg afd. 12
Kurt Nørgård afd. 15
Elin Torp Jensen afd. 16
Helle Johansen afd. 16
Søren K. Kristensen afd. 16
Heidi Ochsendorf afd. 19
Tina Ochsendorf afd. 19
Lars Larsen afd. 23
Hanne Stenbakken afd. 46
Ole Mørk afd. 51
Kim Madsen afd. 51
Jeanette Lemus afd. 52
Tove Søndergaard afd. 52
Jens Peter Andersen afd. 52
Michael Nyman afd. 70 Samt 9 organisationsbestyrelsesmedlemmer

 
10: Valg af 9 suppleanter til BL´s 4. kreds
Helle Guldager Rasmussen afd. 23
Palle Brøndum afd. 39
Helle Thagaard afd. 46
Jacob Olesen afd. 51
Gitte Jensen afd. 51
Steffen Pedersen afd. 71
Simon Kaihøj afd. 71
Dirk Nielsen afd. 71
Niels Munthe afd. 71

 
11: Valg af revisor
Deloitte blev genvalgt.

 
12: Eventuelt

Der var intet under eventuelt.


Ib Fruensgaard afsluttede mødet, og takkede de afgåede organisationsbesty­ relsesmedlemmer Elin Torp Jensen og Kim Haubro for deres arbejde i
orga­nisationsbestyrelsen.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger