Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 13. november 2014

retur
 
1: Velkomst v/ formand Ib Fruensgaard
Formand Ib Fruensgaard bød velkommen til repræsentantskabet og medar-bejdere.

 
2: Valg af dirigent
Ib Fruensgaard påtog sig rollen som dirigent, og gav herefter ordet til Ole Nielsen.

 
3: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015
Ole Nielsen gennemgik nogle af de punkter, som der oftest er interesse for i repræsentantskabet. Grundlaget for budgettet var udsendt til deltagerne sammen med dagsorden.

Der var nogle få spørgsmål til budgettet fra forsamlingen, og Ole Nielsen redegjorde for disse.

Herefter blev budgettet for 2015 enstemmigt godkendt.

 
4: Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Ib Fruensgaard takkede for tilslutningen samt god ro og orden og af-sluttede mødet.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger