Gå til Indhold

Torsdag den 6. oktober 2011- kl. 19.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 25. august 2011
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Budget 2012
ON gennemgik og kommenterede de enkelte poster i budget 2012.

 Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger og budget 2012 blev enstemmigt vedtaget.


 
3: Mobiltelefoner til OB
Flere OB-medlememr har fremsat ønske om en mere tidssvarende mobiltelefon, da de nuværende er af ældre dato.

OB besluttede, at der indkøbes nye mobiltelefoner af mærket - HCT.


 
4: Hjemmeside
Himmerlands nuværende hjemmeside er omkring 6 år gammel. I forbindelse med den store udvikling Himmerland står overfor i de kommende år, er der behov for en relancering, som giver bedre muligheder for præsentation af f.eks. nybyggerier.

ON gennemgik overordnet forslag til design, investeringsplan og tidsplan for implementering.
Enighed om, at der skal ske en opgradering af hjemmesiden.

Investeringsplan - ca. kr. 471.000,00 - enstemmigt godkendt.

 
5: Evaluering af beboermøder - sept. 2011
I forbindelse med de netop afholdte beboermøder var indsendt 129 forslag.
Ca. 3/4 af disse var ikke forslag, men udelukkende betragtninger, spørgsmål, personsager, klager m.v.
Denne udvikling viser, at informationsniveauet - overfor vore beboere - skal højnes, når det gælder kriterierne for fremsendelse af forslag til de ordinære beboermøder. 

Der har været flere tilfælde, hvor afdelingsbestyrelserne ikke - rettidigt - har afleveret/fremsendt indkomne forslag til administrationen.

OB vedtog, ny procedure vedr. forslag, der ønskes behandlet på de ordinære beboermøder.
Forelægges til drøftelse/beslutning på formandsmøde den 10.10.2011.

 
6: Dokumentationspakken
Pr. 1.1.2010, blev indført regler om styringsdialog med kommunen. Det betyder, at boligorganisationerne - årligt - skal indberette en såkaldt dokumentationspakke til kommunerne.
"Pakken" skal indeholde regnskabsmateriale, årsberetning samt styringsrapport.
OB fik udleveret styringsrapporten for organisationen.
ON gennemgik og kommenterede indholdet i styringsrapporten for organisationen og afdelingerne.
OB vedtog - enstemmigt - den udarbejdede styringsrapport m. bemærkninger om, at ikke alle udtræk fra Landsbyggefondens database er korrekte.

 
7: Orientering
PA:
- Campus Aalborg - fælles markedsføring.
Rådmand Thomas Kastrup har taget initiativ til nedsættelse af et udvalg, som skal markedsføre Aalborg som studieby. Boligorganisationerne vil blive rep. i udvalget og må påregne, at der skal ydes økonomisk tilskud.

- Fastlæggelse af mødedatoer for sidste halvår af 2012 - årsplanen.
22.10.2012 - formandsmøde
15.11.2012 - repræsentantskabsmøde

IF:
- Nyt fra BL.
Kontingentstigning på ca. kr. 10,00 pr. lejemål
12.04.2012 - kredsvalgmøde

ON:
- Kursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer - konflikthåndtering.
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer har fremsat ønske om afholdelse/deltagelse i kursus vedr. konflikthåndtering.
OB besluttede, at der afholdes et internt kursus - m. eksterne undervisere

- Ejendomsfunktionærernes arbejdsområde.
Vore funktionærer skal ikke benyttes til reg./kontrol af hunde, katte m.v. Tidskrævende opgave, som henhører under afdelingernes husdyrudvalg.


 
8: Eventuelt
ON - gav en status for igangværende/kommende nybyggerier.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger