Gå til Indhold

Torsdag den 30. august 2012 - kl. 19.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 14. juni 2012
 Referat godkendt uden bemærkninger.

PA foreslog, at mødets dagsorden udvides med -

Punkt 3a.

Branden i afd. 3/Poul Buaas Vej.

Forslaget enstemmigt godkendt.


 
2: Brandplatform Himmerland v. Hird & Ko.
John Hird og Peter Kvistgaard fra Hird & Ko gennemgik og kommenterede det fremsendte oplæg til en brandplatform for Himmerland.
Firmaet har via interviews m.v. fået et rigtig godt materiale at arbejde videre med.
Vores store berøringsflader er en væsentlig faktor i bestræbelserne på at få skabt en optimal platform til branding af Himmerland, ligesom materialet også kan indarbejdes i det kommende arbejde omkring foreningens vision og målsætninger (forvaltningsrevision).

 
3: Danmarks grønne fremtid v. Peter Anker
 Realdania har udgivet bogen  - 2050 - Der bli´r et yndigt land.

Realdania har i samarbejde med tænketanken Mandag Morgen gennem et år analyseret de trends og tendenser, der former vores fremtid, og ikke mindst, hvad det kræver at realisere den grønne vækst.

I bogen gives forskellige bud på udviklingen og 10 pejlemærker for det grønne Danmark i 2050.

Bogen - 2050 - Der bli´r et yndigt land - blev udleveret til de tilstedeværende OB-medlemmer.

PA kunne stærk anbefale grundig læsning af bogen, da den indeholder elementer som OB kommer til at forholde sig til, indenfor den nærmeste fremtid.

3a: Branden i afd. 3 - Poul Buaas Vej.
I forbindelse med den store brand, hvor ca. 53 familier måtte evakueres, har det vist sig, at 15 af de berørte beboere ikke har en indboforsikring.
ON gav på mødet en status for brandens omfang, genhusning m.v.
Omfanget af branden er ikke så stor, som først antaget.
P.t. pågår et større registreringsarbejde omkring skaderne i de enkelte boliger. Til dette arbejde har vi i samarbejde med forsikringsselskabet hyret en prof. skaderådgiver.
Når omfanget af branden/erstatningsbeløbet kendes, besluttes, hvad der videre skal ske i sagen.
På nuværende tidspunkt er der fundet andre boliger til næste alle, som skal genhuses.

Beslutning.                                                                                                                                                               Der udsendes info til samtlige beboere i Himmerland, med opfordring til at få tegnet en indboforsikringn.
 


 
4: Aalborg Kommunes bæredygtighedsbegreb v. Peter Anker
Aalborg Kommune har udgivet inspirationskataloget ?Det brede bæredygtighedsbegreb?.
Et redskab til bl.a. prioritering af indsatsen i støttet byggeri.

OB drøftede kort det fremsendte materiale og var enige om, at kommunens bæredygtighedspolitik også vil få en afsmittende virkning i vore afdelinger.

 
5: Politik for firmabil
I forbindelse med beslutningen om at indkøbe firmabil til direktøren, traf man ikke beslutning om strategi og beslutningskompetence for udskiftning af firmabilen.

Formandens indstilling.
Beslutningskompetencen overlades til formandskabet (formand, næstformand) i samråd med direktøren.

Beslutning.
Indstilling vedtaget med følgende ordlyd:
Forhandlingskompetencen overlades til formand og næstformand i samråd med direktøren.
Indstilling forelægges OB til endelig godkendelse.


 
6: Status renoveringer/nybyggerier
ON:
Renoveringer:
Afd. 16 - igangsættes april 2013
Afd. 19 - igangsættes november 2012


 
7: Orientering
PA:
Afholdte møder:
Aalborgbo, den 27. august 2012
Drøftelse af, hvordan beboerdemokratiet styrkes. Udvalg nedsat til at arbejde videre med emnet (PA medlem).
Hvordan bliver Aalborg mere synlig i BL`regi? - Et emne, som også blev drøftet på mødet.

PA har afholdt møde med P.E. Wagner, Deloitte - med henblik på at få fastlagt, hvordan vi kommer videre i arbejdet omkring vores forvaltningsrevision.

Temadag 2013
Det har været nødvendigt at ændre datoen for afholdelse af Temadag 2013 - til den 9./10. marts 2013 - da hotellet i Rebild ikke er ledigt på den tidl. aftalte dato.

IF.
ANTV
ANTV flytter i nye lokaler på hjørnet af Boulevarden/Sankelmarksgade. Invitation til reception vil blive
fremsendt.

ON.
Præsentation af You Tube film (u-boliger)

Personaleforhold
Henrik Larsen - 49 år - ansat som inspektør pr. 01.09.2012
Søren Leving - 40 år - ansat som inspektør pr. 01.10.2012

 
8: Eventuelt

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger