Gå til Indhold

Torsdag den 25. august 2011 - kl. 19.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 16. juni 2011
Referat enstemmigt godkendt.

 
2: Beboermøder - september 2011
Beboermøderne blev fordelt mellem de enkelte OB-medlemmer.

PA:  Dirigentrollen kræver forberedelse. Vær OBS på, at indkomne forslag er forslag, som der kan stemmes om, hvis ikke henvises til drøftelse under punktet - Eventuelt. Inden møderne gennemgår/kommenterer administrationen de indkomne forslag, som herefter sendes til OB.


 
3: Temadag for OB vedr. anvendelse af trækningsretsmidler og dispositionsfonden
ON gav en kort orientering om evt. ændret matrix til fordeling af trækningsretsmidler/dispositionsfondsmidler. Emnet er meget omfattende og kræver udarbejdelse af fyldestgørende beslutningsgrundlag. OB besluttede at behandle emnet på en temadag den 11. februar 2012. Administrationen udarbejder materiale, som kan danne grundlag for beslutning.

 


 
4: Status - nybyggeri/renovering
ON gav en status for de enkelte nybyggerier/renoveringsopgaver.

 
5: Udlejningssituationen
PA redegjorde for udlejningssituationen i Kildeparken. En del af de mange ledige boliger er midlertidigt udlejet som studieboliger, med 3-4 beboere i hver lejelighed, på selvstændige lejekontrakter. Renoveringen søges igangsat så hurtigt som overhovedet muligt, bl.a. med henblik på at reducere tomgangslejen. 

 
6: Ansøgninger
Fra afd. 20 - forelå ansøgning om tilskud til etablering af ventilation i bad, grundet problemer med indeklima, forårsaget af nye vinduer. Afdelingens økonomi er trængt og ansøgningen opfylder foreningens matrix for tilskud fra dispositionsfonden. OB imødekom afdelingens ansøgning om tilskud på kr. 345.000,00.

Fra afdelingerne i Svenstrup forelå - på baggrund af afholdt vejsyn på Bautastenen - ansøgning, om tilskud til lovpligtig genopretning af vejen. Ansøgningen opfylder foreningens matrix for tilskud fra dispositionsfonden. OB imødekom afdelingernes ansøgning om tilskud på kr. 93.000,00.


 
7: Sammenlægning af afdelingerne 67 og 71
I forbindelse med projekteringen er behov for sammenlægning af de 2 afdelinger.OB godkendte sammenlægningen, med afd. 71 som fortsættende afdeling. Adeling 67 vil herefter være nedlagt. OB bemyndigede advokat Preben Bang Henriksen til at foranledige tinglyst adkomstændring på de ejendomme, der ejes af afd. 67.

 
8: Orientering
PA:

Evaluering af studietur til Amsterdam.

Foranlediget af utilfredsstillendemed  håndtering af udsættelser vil PA fremsende brev til rådmand Majbritt Iversen. Vi ønsker større engagement fra kommunens side, således udsættelser i videst muligt omfang forebygges/undgås.

Det kommende valg: Aalborgbo og BL`s 4. kreds planlægger afholdt valgmøde i Aalborghallen.

Tall Ship Race 2015: Overvej, hvordan vi er med!

Skal Himmerland forholde sig til den 3. Limfjordsforbindelse?: OB vedtog enstemmigt, at man ikke vil forholde sig til spørgsmålet og derfor ikke fremsender indsigelse/deltager i debatten.

ON:
Pr. 01.10.2010 er Margrethe Hjorth ansat som gældsrådgiver i Kildeparken. Ansættelsen sker på baggrund af midler fra satspuljen for 2011. Margrethe Hjorts indsatsområde vil hovedsagelig have fokus på at nedbringe antallet af udsættelser af lejere, som ikke kan betale deres husleje. Målgruppen er således, som udgangspunkt, personer, som løbende er i risiko for at havne i en ustabil boligsituation.

 


 
9: Eventuelt
Intet.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger