Gå til Indhold

Torsdag den 22. august 2013 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 19. juni 2013.
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Ansøgninger.
Sagsfremstilling.

Afd. 32 - Svendsgade.
Facaden på bygningen er engang i 1980-erne blevet forsøgt coatet med en eller anden form for overfladebehandling. Det har medført, at facaden nu er fuld af hvide skjolder, der skæmmer bygningen.
Dette kan givetvis afhjælpes ved en facadeafrensning og omfugning.
Afrensning/omfugning forventes at andrage ca. kr. 725.000.

Den lille afdelings økonomi, der er trængt, vil ikke kunne bære denne udgift, hvilket vil medføre yderligere huslejestigning.


Administrationens indstilling.
Det indstilles, at OB bevilger tilskuddet fra dispositionsfonden.


Beslutning.
Indstilling enstemmigt vedtaget.


 
3: Status renovering/nybyggeri.

ON - gav en status for de enkelte renoveringer/nybyggerier.

Statusrapport udleveret til OB.


 
4: Orientering.
IF:
Endelig fastlæggelse af mødedatoer - 2013/2014
Tidligere udleveret mødeplan godkendt, dog med følgende ændring:
Planlagt OB-møde den 13.02.2014 - ændres til den 06.02.2013 - kl. 16.00
ANTV
Forslag om, at valgperioden udskydes 1 år, grundet forhandlinger om salg af ANTV
ON:
Kildeparken 2020
Erhvervsboliger
Vi har fået kr. 75.000,00 fra Realdania til en forundersøgelse, vedr. etablering af erhvervsboliger i Kildeparken, da der har vist sig et stort behov/interesse for sådanne boliger i afdelingerne
Hangaren
Også her har vi modt. kr. 75.000,00 fra Realdania til en forundersøgelse.
Rådgiverkonkurrence
Vinderprojektet offentliggøres den 12.09.2013

Trekanten
Skole-/kulturudvalget har besluttet, at Trekanten skal nedlægges. Endelig afgørelse - evt. byrådsgodkendelse - udskydes formentlig til efter valget. Vi afventer afgørelsen. Der er mange "spillere" på banen, men vi deltager ikke i den offentlige debat.
Roskilde Festival
Sammen med Al2bolig fra Aarhus og Lejerbo fra København deltog vi med et projekt, som skal
udforske nye måder at skabe rum til fællesskabet på - og i sidste ende at opføre 'orange' byggeri i Aalborg. Helt konkret på pladsen foran Musikkens Hus på Aalborgs havnefront.
Nordic Smart City
ON/Sven Buch har deltaget i en konference i Stockholm, hvor projektet Kildeparken 2020, blev præsenteret. Stor int. for projektet, som måske på sigt kan skaffe os EU-midler, hvis der f. eks kan udarbejdes et fælles nordisk projekt.
Henvendelse fra afd. 53 - tilskud fra dispositionsfonden
Afdelingen har sandsynligvis selv henlæggelser til finansiering af de ønskede arbejder. Derfor må disse midler i spil, inden der bevilget yderligere tilskud fra dispositionsfonden.
Der er aftalt møde med afdelingsbestyrelsen og rep. fra økonomi/drift, med henblik på at få overblik vedr. finansiering af ønskerne. Resultatet af dette møde afventes.
Møde med ANTV/Stofa - 22.08.2013
Afdelingsformænd i Kildeparken, Sundparken og Svenstrup var inviteret til mødet d.d. og fik her en orientering fra ANTV/Stofa, vedr. situationen på markedet.

 
5: Eventuelt.
Ingen bemærkninger

 
6: Overvågning
Sagsfremstilling
På baggrund af den senere tids brande i Aalborg Øst, har der fra både beboere og medierne været mange henvendelser, som efterlyser Himmerland holdning til etablering af overvågning.

Formandens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter situationen, således der er enighed om Himmerlands holdning til overvågning, da IF bliver kontaktet af Nordjyske i morgen.

Beslutning
OB havde en længere drøftelse af sagen, men der var bred enighed om, at overvågning ikke er vejen frem. Problemerne skal løses i tæt samarbejde mellem Himmerland, politiet og kommunen. Området i f.eks. Kildeparken er så stort, at det praktisk talt vil være umuligt at etablere en effektiv overvågning samtidig med, at prisen vil være "tårnhøj".
ON - der har d.d. været afholdt med rep. fra politi, kommune og ansatte i afdelingerne. Alle var her enige om, at en stærk øget indsats, fra alle parter, vil løse problemet, som formentlig er af forbigående karakter.
 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger