Gå til Indhold

Torsdag den 19. marts 2015 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 12. februar 2015

Referat godkendt uden bemærkninger.


 
2: Evaluering af Temaweekend 2015
I Temaweekenden var tilmeldt 124 deltagere.
4 afbud på selve dagen + 4 udeblivelser

Indstilling
Det indstilles, at OB evaluere forløbet.
Skal konceptet ændres næste år - til f.eks. et dagsarrangement?

Beslutning
OB havde en lang/omfattende debat omkring bl.a. form, indhold, OB`s indflydelse/synlighed /rolle i arrangementet.

Enighed om flg.:
Der skal være mere fagligt indhold i arrangementet - specielt om søndagen.
Temaweekend 2016, afholdes som tidligere, over 2 dage (lørdag/søndag).
OB står for tilrettelæggelse og indhold.
Administrationen forestår det praktiske, i forbindelse med arrangementet.
OB afholder 2 årlige - uformelle møder - i lighed med det, som blev afholdt i Rebild, om lørdagen.


 
3: Formandsmøde den 23. april 2015

Som tidligere vedtaget afholdes formandsmøde - den 23. april 2015 - kl. 17.30.

Formandens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter/beslutter mødets tema/dagsorden.

Beslutning
Enighed om, at formandsmødet flyttes til lørdag den 13. juni 2015 - grundet den tidligere planlagte busrundtur.
Den 23.04.2015, kan turen først starte kl. 17.30, og dermed vil det kun være muligt at besøge ganske få afdelinger, inden det begynder at blive mørkt.


 
4: Bo i Aalborg
ON - gav en kort orientering om den fælles portal for opnotering - BoIAalborg.
Efter de seneste oplysninger skulle der være kommet 1200 nye indmeldelse på ca. 1½ uge.
Antallet af indmeldelser i Himmerland ligger på niveau med de senere år.


 
5: Punkter til drøftelse fra Simon Espersen
SE - fremlade flg. til drøftelse - samarbejde med AAU, mentorordning, møblering af ungdomsboliger og opgradering af ungdomsboliger.

Der var enighed om flg.:
Samarbejde med AAU - vi samarbejder gerne og har haft AAU med i flere projekter
Mentorordning - tilbydes alle nye bestyrelser. SE varetager kontakten til u-bolig afdelingerne
I nybyggerier (u-boliger) er det vigtigt, at møblere en bolig - gerne m. møbler m.v. fra Ikea
Opgradering af u-boliger - her kan, forsøgsvis, i forbindelse med byggeriet på på byggefelt 3, udarbejdes et katalog, som fortæller/beskriver, hvilke forbedringer/installationer, som forholdsvis let/billigt kan foretages


 
6: Status - byggeteknisk afd.
ON - gav en status vedr. de enkelte projekter.

 
7: Status - driftsafd.

ON:
Vi har pt. en energiteknolog studerende i praktik, som gennemgår afdelingerne vedr. udskiftning af lyskilder, isolering af rør m.v.
Mikael Jakobsen vil gradvist overgå til sin nye funktion, hvor han skal være bindeled mellem beboerne, byggeteknisk, vm og ejendomsfunktionærerne, under renoveringer.


 
8: Status - økonomi

ON:
Regnskabsudarbejdelse pågår.
Revisor opstarter gennemgang 20. april 2015.


 
9: Status - udlejning
GB:
Ingen ændringer i udlejningssituationen. Det går godt!

Magisterparken - interessen for boligerne er blevet større og udlejningen går bedre.
Tambosundvej - udlejes i takt med færdiggørelsen
Blåkildevej - de første boliger - ca. 28 - er klar til indflytning/tilbageflytning pr. 01.06.2015


 
10: Orientering
IF:
18.03.2015 - IF/ON - deltog i møde på Trekanten vedr. etablering af buskørsel på Astrupstien.

ON:
MIPIM, Cannes
Aalborg Kommune/Himmerland har fået meget presseomtale (Børsen og Jyllandsposten)i forbindelse med vores deltagelse på messen.
Vores målgruppe er hovedsageligt entreprenører, idet kontaktet til investorerne, som oftest går igennem disse.

Samarbejde med Fokus/jobcentret
Vi har indgået aftale om, at ca. 50 syrer kommer i jobtræning (i forbindelse med sprogundervisning) i vore afdelinger - 1 dag om ugen.

Kvoter
By- og Landskabsforvaltningen har meddelt, at endelig udmelding vedr. tildeling af kvoter først kan forventes lige inden sommerferien.

Tall Ship 2015
Renholdelse af havneområdet varetages, som tidligere, af vore funktionærer.


 
11: Underskrevne dokumenter, siden sidst
ON - gennemgik og kommenterede de underskrevne dokumenter.

 
12: Eventuelt
Ekstraordinært OB-møde - afholdes den 05.05.2015 - kl. 16.00.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger