Gå til Indhold

Torsdag den 17. februar 2011 - kl. 19.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 23. november 2010
Referat godkendt uden bemærkninger 

 
2: Evaluering af bestyrelsesseminar den 13. december 2010
 OB drøftede/evaluerede kursusforløbet - udbytterigt/inspirerende.
Ønsker/ideer til nye kurser tages op løbende.

 
3: Status - nybyggeri/renoveringer
ON - gennemgik og orienterede om den seneste udvikling vedr. de enkelte renoveringer/nybyggerier.

 
4: Siden sidst
Afdelingsbestyrelsens kompetencer og udgifter
Vejledning vedr. ovennævnte er sammen med forslag til forretningsorden for afholdelse af møder i afdelingsbestyrelsen - udsendt til samtlige afdelingsbestyrelser ultimo december 2010.

Udlejningssituationen afd. 53
Positiv udvikling siden jul, kun 2 boliger, som p.t. ikke er udlejet.

Personalesituationen
Nyansættelser:
Teknisk: Mikael Jakobsen  pr. 1.1.2011
Forvaltning: Rikke Blicher Hansen pr. 1.1.2011
Økonomi: Peter Brunsborg Storm pr. 1.4.2011

 
5: Orientering
Afholdte møder/PA
- Phd-/forskergruppen
- Projekt 9220
- Almene Boligdage  2.-3. september 2011.

BL-kurser/IF
- Intet nyt

ANTV/IF
- Stofa har opkøbt Canal Digital

Studietur til Amsterdam 18.-22. maj 2011/ON/GB
- Program - under udarbejdelse

Tab ved lejeledighed 2010/ON
- Statistik vedr. tab v. lejeledighed 2010, gennemgået/drøftet

Synlighedskampagne/ON
- Tilbud vedr. busreklamer godkendt

Status ventelister/GB
- Statistik udleveret, gennemgået/drøftet

 
6: Eventuelt
Afd. 12/Kastetvej har afholdt ekstraordinært beboermøde omhandlende valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Annimation/film om de store planer i Kildeparken og Aalborg Øst. Premiere den 2.4.2011 i BioCity, Kennedyarkaden.

Formandsmøde afholdes - mandag den 4. april 2011 - kl. 19.00.

HL erstatter MJ, som medarbejderrepræsentant i OB

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger