Gå til Indhold

Torsdag den 16. juni 2011 - kl. 19.00.

retur
 
1: Godkendelse af referar fra den 26. maj 2011
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Konstituering
OB konstituerede sig således:

Næstformand:           Ib Fruensgaard

Virksomhedsnævn:    Peter Anker
                                    Ib Fruensgaard
                                    Kai Stig Sørensen
                                    Ole Nielsen

 


 
3: Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år
25/08/11: OB-møde
06/10/11: OB-møde
10/10/11: Formandsmøde - kl.17.30
10/11/11: Repr.
24/11/11: OB-møde
09/12/11: OB-møde/juleafslutning

09/02/12: OB-møde
03/03/12: Temadag
22/03/12: OB-møde
26/04/12: OB-møde
12/05/12: Formandstur - kl. 10.00
23/05/12: OB-møde
07/06/12: Repr.
14/06/12: OB-møde


 
4: Siden sidst
14.06.2011 -  1. spadestik til Sundheds- og kvarterhuset.
LA - havde gerne set, at beboerne i Kildeparken var blevet inviteret - eller i det mindste de 44, som var blevet "sat ud" af deres boliger.
EC - efterlyste en tovholder ved arrangementer af ovennævnte karakter (velkomst, talerække o. lign.).
OB - havde en længere debat om deltagerkredsen til 1. spadestik, rejsegilder o. lign.

Konklusion:
Ved større renoveringer inviteres beboere til 1. spadestik/rejsegilde - dog efter aftale med afdelingsbestyrelserne, ellers må der - fra sag til sag - vurderes, i hvilket omfang der inviteres.

Adm. sørger for, at der under arrangementerne er en tovholder.

Byggesagshonorarer -  punktsættes til næste møde.

IN - ros til KSS for hans indlæg på repræsentantskabsmøde den 09.06.2011 (indstilling af kandidater til OB).


 
5: Eventuelt
Ingen bemærkninger.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger