Gå til Indhold

Torsdag den 14. juni 2012 - kl. 16.00. 

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 23. maj 2012
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Konstituering
Formandens indstilling:
Det indstilles at OB konstituerer sig med:
- Valg af næstformand
- Valg af 3 medlemmer til virksomhedsnævnet

Beslutning:
Ib Fruensgaard - enstemmigt valgt som næstformand.

Peter Anker, Ib Fruensgaard og Kai Stig Sørensen - enstemmigt valgt som medlemmer af virksomhedsnævnet.


 
3: Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år

Af hensyn til de enkelte medlemmers kalendere, er det nødvendigt at fastlægge mødedatoer for det næstkommende år.

Formandens indstilling:
Det indstilles, at alle medlemmer medbringer deres kalendere til mødet, således mødedatoer kan aftales.

Beslutning:                                                                                                                                                               OB-møder 2012: 30.08.- kl. 19.00, 04.10.- kl. 16.00, 01.11.- kl. 19.00, 13.12. - kl.16.00.
OB-møder 2013: 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 21.06. -  alle kl. 16.00.
Formandsmøder: 09.10.2012 -  kl. 17.00 og 23.04.2013.
Repræsentantskabsmøder: 15.11.2012 og 13.06.2013 -  begge kl. 17.00.
Temadag : 16.-17.03.2013.

De enkelte medlemmer skal selv sørge for at få de aftalte mødetidspunkter lagt ind i deres kalendere.
Meddelelser om ændringer af f.eks. mødetidspunkter, vil fremover blive fremsendt pr. mail fra administrationen.
 

 
4: Status renoveringer/nybyggerier

ON:                                                                                                                                                      ? Grundkapitalstilskuddet er fra 1.1.2013 nedsat fra 14 til 10 %, i de næste 4 år.

Landsbyggefonden har aflagt besøg i Kildeparken og afd. 3/Henning Smiths Vej.

Positiv indstilling overfor den store renovering i Kildeparken. Udarbejdelse af tidsplan kan gå i gang, således skema A kan fremsendes, inden udgangen af 2012.
Renoveringsforslaget til afd. 3 blev fundet for ambitiøst og skal derfor beskæres, bl.a. med en reduktion af antallet af boliger, der var foreslået revet ned.  

 
5: Orientering

PA:
13-06-2012 - repræsentantskabsmøde i BL, hvor der bl.a. blev talt om Folkemødet på Bornholm, kickstart af
renoveringer m.v.
31-05- 2012 - møde i Aalborgbo, hvor rådmand Tina French Nielsen talte om ældrepolitik

IF:
ANTV
Intet nyt

ON:
Intet nyt  

 
6: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger