Gå til Indhold

Torsdag den 13. december 2012 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 01. november 2012
Godkendt uden bemærkninger

 
2: Gennemgang af økonomisk prognose
ON gennemgik og kommenterede de enkelte hovedpunkter i prognosen.
I de kommende år vokser dispositionsfonden, hvilket bl.a. skyldes, at foreningens bundne trækningsretsmidler også figurerer her.
I afdelinger, hvor der foregår store renoveringer bortfalder de pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden.
Grundet en god forrentning af vore indestående i Nørresundby Bank, får afdelingerne en forrentning af deres mellemregninger, som er over markedsrenten.
Med de prognoser, som udarbejdes løbende, mener ON vi har et godt værktøj til at styre foreningens økonomi, specielt på længere sigt, samtidig med, at vi løbende har Deloitte med på sidelinjen.

En enig bestyrelse gav udtryk for, at man er tilfreds med de tiltag, som løbende er igangsat for at skabe overblik/sikkerhed for foreningens fremtidige økonomi.


 
3: EU udbud - forsikringer
ON - vore forsikringer har været udbudt på BL-vikår, hvilket bl.a. vil sige med en udvidet dækning (svamp, skjulte rørskader, udgifter t. genhusning, hvor beboerne ikke selv har tegnet indboforsikring m.v.).

Udover besparelsen på ca. kr. 1.385.000,00 vil der være mulighed for en yderligere besparelse på ca. kr. 900.000,-, hvis forsikringen tegnes med en selvrisiko på kr.5.000,00 pr. sag.

På baggrund af statistiske oplysninger, anbefaler forsikringsmæglerne, at Himmerland tegner forsikringen med en selvrisiko på kr. 5.000,00 pr. sag.

Beslutning:  OB følger forsikringsmæglernes anbefaling.

 
4: Ansøgninger
Afdeling 53 - Hvidkildevej -  ansøger dispositionsfonden om midler til gennemførelse af 3 projekter til forbedring af bo- og brugskvaliteten i afdelingen.

Afdelingen ansøger om 65.000 til overdækning af indgangspartierne, kr. 155.000 til etablering af et passende stort og aflåseligt cykelskur samt kr. 170.000 til etablering af glasadskillelser mellem haverne.

Beslutning:   Ansøgning ikke imødekommet


 
5: Status renoveringer/nybyggerier
ON - overordnet går såvel nybyggerier/renoveringer planmæssigt.
Uenigheden med Calum, om adgangsforhold på Eternitten, er stadig ikke afklaret.
I Sundheds- og Kvartershuset er der problemer m. ventilationen.

 
6: Orientering
PA:                                                                                                                                               Repræsentantskabsmøde i AKU
PA valgt som næstformand.
Stadig lange ventelister til u-boliger.
Ny 4 års samarbejdsaftale mellem AKU og Aalborg Kommune er på vej. Ingen væsentlige ændringer i forhold til tidligere aftale.
Styregruppemøde, Sundheds-og Kvartershuset
Gruppen fortsætter sit arbejde frem til næste kommunalvalg.
Aalborg Waterfront
Aalborg Regatta 2013, er flyttet til den 21.-23. juni 2013.


IF:
ANTV
Programudvalgsmøde, hvor der blev varslet prisstigninger på de forskellige pakker.
IF undlod at stemme, da han mener priserne er ved at nå et niveau, hvor mange af vore beboere ikke kan betale.


ON:
Temaweekend den  09.-10. marts 2013
Enighed om at det gennemgående tema for weekenden skal være - Hvad er god service i Himmerland?
Der afsættes god tid til gruppearbejde/fremlæggelse.
Pensioneret politibetjent Hugo Mortensen er hyret til det underholdende indslag.


GB:
Udlejningssituationen
Fuld udlejning i alle afdelinger, inkl. de nye afdelinger (Odinsgade, Kvadratet og Ramblaen og Hadsundvej).
I Mølleriet er p.t. udlejet ca. 30 af de 40 familieboliger.                                                                                                   I Kildeparken er alle familieboliger udl., ca. 12 studieboliger kører i tomgang.
I Odinsgade - ungdomsboliger - er der store problemer med unge, anvist af Aalborg Kommune.
(Anvist efter loven om tildeling af ungdomsboliger - til unge med særlige behov).
Deres adfærd virker ødelæggende på et ellers meget velfungerende studiemiljø. Aalborg Kommune er inddraget i problemstillingerne, ligesom sagen søges rejst politisk, med forslag om etablering af "Startboliger".


 
7: Eventuelt
KSS - efterlyser bogen "Boliger til tiden".
PA - udleveres sammen med julegaverne til OB og adm., ligesom der udleveres 1 eksemplar til hvert afdelingskontor.

KSS - efterlyser invitation fra Ældresagen vedr. møde om etablering af seniorboliger den 06.02.2013.
PA - bliver rundsendt, når der kommer en officiel invitation.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger