Gå til Indhold

Torsdag den 12. februar 2015 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra OB-møde den 06. november 2014 og orienteringsmøde den 06. januar 2015
Referat godkendt uden bemærkninger

 

2: Gennemgang af revisionsprotokollat   

ON gennemgik og kommenterede det fremsendte revisionsprotokollat.
Protokollatet er mere omfattende end dem vi tidligere er blevet præsenteret for, specielt på området - risikovurdering.
Giver dog absolut ikke anledning i bekymring, hvilket IF og HM kunne bekræfte, idet de deltog i møde med revisionen, hvor protokollatet blev gennemgået.

Protokollatet blev enstemmigt vedtaget og underskrevet.


 
3: Ansøgninger til dispositionsfonden

Afd. 9/Korsgade - finansiering af renoveringsarbejder
Afd. 19, 20, 21, 22, 23, og 24/Sundparken - tilskud t. forankring af boligsocial indsats
Afd. 35, 36, 37, 38 og 39/Svenstrup - tilskud t. forankring af boligsocial indsats

Beslutning.
De 3 ansøgninger blev enstemmigt imødekommet/godkendt.


 
4: Status - byggeteknisk afd.

ON - gav en status vedr. de enkelte projekter.


 
5: Status - driftsafd.

ON:
I januar 2015 er gennemført licitation på gulvslibning og der er nu indgået rammeaftale med 3 gulvslibere:

FTW
Eriksen Gulvservice
Aalborg Erhvervsgulve

Vi har opnået en gennemsnitsbesparelse på kr. 15 + moms pr. m², endvidere har vi fået præciseret vores krav til behandlingen, herunder 2 gange lak, mellemslibning, rengøring osv.

P.t pågår MUS-samtaler med alle varmemestre, som forventes gennemført ved udgangen af februar.

I arbejdet med at styrke inspektørens rolle og skabe mere nærhed i ledelsen af ejendomsfunktionærerne,
har vi i samarbejde med ejendomsfunktionærerne besluttet, at inspektørerne vil være at træffe ude i områderne - som opstart - ca. 2 timer hver 14 dag.
Inden udgangen af februar skal alle inspektørerne have meldt ud, hvornår de er at træffe i områderne. 


 
6: Status - økonomi

ON - orienterede om afkastet på vore investerede  midler.


 
7: Status - udlejning

GB:
Afd. 16/Magisterparken
Udlejningen går bedre - større interesse for boligerne - men da det stadig er en byggeplads med heraf følgende gener, foretrække mange ansøgere, at vente/se tiden an.

Afd. 22/Tambosundvej
Udlejes i takt med færdiggørelsen

Boliger til flygtninge
Grundet den store tilstrømning af flygtninge til Danmark, skal Aalborg Kommune, i 2015, modtage ca. 600 personer (familiesammenføringer ikke medregnet).
Det betyder, at kommunen er under et stort pres med hensyn til at skaffe boliger.
På denne baggrund har boligorganisationerne nu fået påbud om at aflevere hver 4. ledige bolig, i samtlige afdelinger, til kommunen.

Det betyder, at der - fremadrettet - vil blive et stort pres på vore boliger, da der også skal bruges et stort antal til genhusning i de mange afdelinger med renovering.


 
8: Orientering
IF:
Hjallerup Marked
OB have en længere drøftelse om hvorvidt vi, i år, sammen med BL og flere andre af vore kollegaer skal deltage.
Enighed om, at vi ikke får udbytte af deltagelsen, men signalværdien er vigtig.
Beslutningen blev, at vi deltager, med rep. fra OB og administrationen.
Planlægning/bemanding sker når vi har modtaget programmet.

ON:
Gennemgang af LBF-reservationer
Gennemgik og kommenterede de reservationer, som p.t. er kendte.

MIPIM - Cannes
ON - vi er af Aalborg Kommune/Aalborg Havn blevet inviteret til, på deres stand, at deltage i udstillingen - MIPIM - i Cannes - 10.-13. marts 2015. En kæmpemæssig udstilling, hvor developere/investorer, fra hele Europa deltager.

ON indstiller, at Michael Knudsen, Sven Buch og ON deltager. Deltagelsen har relevans i forbindelse med etablering af private boliger i bl.a. Kildeparken.

Indstilling enstemmigt vedtaget.

Fokus Aalborg
I samarbejde med Fokus og jobcentret arbejder vi med at få søsat et projekt, som skal skaffe nogle af de mange flygtninge i aktivering, ude i vore afdelinger


 
9: Underskrevne dokumenter, siden sidst
ON - gennemgik og kommenterede de underskrevne dokumenter.

 
10: Eventuelt
Ingen bemærkninger.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger