Gå til Indhold

Torsdag den 10. november 2016 - kl. 16.00

retur
 
1: Godkendelse af referater fra den 10. oktober 2016
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Ansøgninger om trækningsretsmidler
Sagsfremstilling
Fristen for ansøgning om trækningsretsmidler er nu udløbet.
De indkomne ansøgninger er tilsendt OB.

Administrationens indstilling
På mødet vil ON uddybe/kommentere de enkelte ansøgninger
Herefter indstilles, at OB beslutter, hvilke ansøgninger, som kan imødekommes.

Beslutning
Administrationens forslag blev enstemmigt godkendt.
KH og EJ forlod mødet, under behandling af ansøgninger fra deres afdelinger.

 
3: Styringsdialog med Aalborg Kommune

Sagsfremstilling
Aalborg Kommune har indkaldt til det årlige styringsdialogmøde den 23.11.2016.
I denne forbindelse vil ON, på mødet, gennemgå og kommentere den rapport, som planlægges fremlagt for kommunen.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB - efter gennemgang - godkender rapporten.

Beslutning
ON gennemgik de afdelinger, som giver anledning til bemærkninger - høje fraflytningsprocenter, for store eller for små henlæggelser.
I budgetterne for 2017 er taget højde for, for de afdelinger, hvor henlæggelserne har været for store/eller for små.
Generelt er der ikke i rapporten forhold, som giver anledning til bekymring.

Vi har meddelt kommunen, at vi på mødet ønsker at diskutere flg.:
         Startboliger i Heimdalsgade
         Unge med særlige behov - anvist i h.t. § 59
For begge kategorier af anvisninger gør sig gældende, at der mangler indsats/opfølgning fra kommunal side, når der er problemer med de unge

OB var enig i den rapport, som fremlægges for kommunen.


 
4: Repræsentantskabsmøde den 17. november 2016
Ingen bemærkninger til punktet


 
5: Status byggeteknisk afd.
ON - gav en status vedr. de enkelte renoverings-/nybygningsopgaver

 
6: Status drift
ON - orienterede om den rokade, blandt vore ejendomsfunktionærer, som har fundet sted pr. 01.11.2016.

 
7: Status økonomi
ON - p.t. er der stor aktivitet omkring deltagelse i markvandringer, lånehjemtagelser m.v.

 
8: Status udlejning
GB - udlejningsmæssigt ingen problemer. Det går nu også fint på Blåkildevej.
Restancemæssigt har vi set de første resultater af kontanthjælpsreformen.
Sammenholdt med de seneste måneder er restancerne, for oktober 2016, steget med ca. kr. 100.000,-.
Der vil gå endnu nogle måneder, inden vi kan danne os et reelt billede af reformens konsekvenser, da der p.t. er en del beboere, som ikke har fået afklaret deres situation.

 
9: Orientering
IF:
AKU-udvalget arbejder stadig.
Der afholdes repræsentantskabsmøde i ANTV den 29.11.2016.

 
10: Underskrevne dokumenter, siden sidst
Ingen underskrevne dokumenter, siden sidst.

 
11: Bordet rundt
Lukket punkt

 
12: Eventuelt
CM - Foreslog, at formandsmøder også kan afholdes i afdelingerne.

IN - Tadaa-ordningen etableres nu også i Svendstrup afdelingerne.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger