Gå til Indhold

Torsdag den 10. april 2014 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 13. marts 2014
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Byggefelt 3 - havnen
ON gennemgik og viste de foreløbige skitser/tegninger til projektet.
61 boliger fordelt på 9 etager samt stueetagen, som udlejes til AKU.
Boligerne er identiske med boligerne i Larsen Waterfront.

 
3: Belysning - Larsen Waterfront

Sagsfremstilling
Den 17. marts 2014, aflagde OB på besøg på havnen, i forbindelse med demonstration af forskellige belysningsforslag til højhuset- Larsen Waterfront.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter de forskellige belysningsforslag og herefter tager beslutning om, hvilket der skal arbejdes videre med.

Beslutning
Vi har rettet henvendelse til Aalborg Kommune, for godkendelse af "eventbelysning" (belysning på bestemte tidspunkter/v. særlige lejligheder).
Aalborg Kommunes udspil/godkendelse afventes samtidig med der indhentes alternative priser.


 
4: Oplysningspligt - internt i OB

OB havde en længere debat omhandlende, åben-/fortrolighed i sager, som bringes op på OB´s bord.                                            Der var fuld enighed om, at alle nødvendige/relevante oplysninger skal fremlægges, når sager/specifikke situationer fremlægges. Hentydninger/halve oplysninger skaber splid/dårligt samarbejde, på alle niveauer i organisationen.


 
5: Ansøgninger

Sagsfremstilling
I forbindelse med opførelsen af de nye ungdomsboligafdelinger, der har lynhurtigt internet, som er meget relevant for studerende, er ungdomsboligafdelingen på Sigrid Undsets Vej på dette punkt ikke så attraktiv længere.

For at komme på niveau med de øvrige afdelinger ansøges dispositionsfonden om midler til etablering af fiberforbindelse og opkobling på AU´s  forskernet. Afdelingen har ikke selv midler til etableringen, der er anslået til ca. kr. 500.000.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger tilskud fra dispositionsfonden til etablering af fiberforbindelse og opkobling på forskernet.

Beslutning
Ansøgning enstemmigt godkendt.


 
6: Status renovering/nybyggeri
ON - gav på mødet en status for fremdriften i de enkelte projekter.

 
7: Status drift
ON:
Fællesbetingelser
:
Fællesbetingelser for levering af internet og tv signal er snart i hus.
De første aftaler omfatter Svenstrup området, og vil være gældende fra jan. 2015
Det arbejdes p.t. på lignende aftaler for Aalborg Ø

Kanalsamarbejdet:
Møde afholdt  i Kanalkvarteret, med baggrund i den fordelingsnøgle, der er gældende.
Der var for familieboligernes vedkommende enighed om, at ungdomsboligerne ikke bidrager ligeværdigt til afholdelse af udgifterne på personelhold.
Det blev derfor på mødet besluttet, at ungdomsboligerne skal trækkes ud af samarbejdet i Kanalkvarteret, med virkning fra jan. 2015.

 
8: Økonomi

ON:                                                                                                                                                                                                Afkast pr. 31.03.2014:        
        
Alm. Brand Bank 1,10

Nørresundby Bank 0,90

SEB 0,91

Nykredit 1,28    
        
De præsterede afkast er for samtlige forvaltere gode.     
                                                                                                                                                                                                    Ved fastholdelse af dette niveau, vil den samlede afkastprocent for Himmerland i 2014 blive bedre end udgetteret.                                                                                                              


 
9: Status udlejning

GB:                                                                                                                                                                                           Udlejning - generelt
Stabil - ingen særlige problemer

Kildeparken
Der er aftalt, at UCN pr. 15.08.2014/01.09.2014, disponere over 35-40 studieboligerne (gerne flere, hvis det viser sig muligt).
P.t. ca. 30 værelser i tomgang (svarende til ca. 8 boliger)

Idrætsbyen
Pr. 01.04.2014 - 7 boliger i tomgang


 
10: Orientering

IF:
Afholdte møder
Møde i boligudvalget - referat er fremsendt til OB (IF)
24.03.2014 - RealDania (IF, ON)
07.04.2014 - Styringsdialogmøde, Nyborg Strand (IF, HM, ON)

HM:
26.03.2014 - Møde med bestyrelsen i afd. 50 (HM, KH, EC)

ON:                                                                                                                                                                                         Flytning til Larsen Waterfront: Tegninger/placering af de enkelte afdelinger blev fremvist.
01.-03.04.2014 - Besøg fra Castle Rock Edinvar Housing Association fra Edinburgh, som har besøgt flere af vore afdelinger.
11.04.2014 - afholdes fælles personalemøde vedr. adfærd m.v. i åbne kontorlandskaber
20.06.2014 - flytning. Det bliver nødvendigt at holde kontoret lukket 23.-25.06.2014.
19.09.2014 - Åbningsreception planlægges 


 
11: Eventuelt
KH - kan bestyrelses pc ´er erstattes med iPads?
ON - punktsættes til næste OB-møde.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger