Gå til Indhold

Torsdag den 09. november 2017 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra 16. oktober 2017
Referat godkendt

 
2: Evaluering af beboermøder - august/september 2017
Sagsfremstilling
I august/september 2017, blev afholdt de årlige ordinære beboermøde i samtlige afdelinger.

Formandens indstilling
Det indstilles, at de enkelte OB-medlemmer refererer relevante oplevelser fra møderne.

Beslutning
De tidligere anvendte evalueringsskemaer udfyldes/indsendes kun i de tilfælde, hvor der er forhold som OB/administrationen skal tage action på.

 
3: Status byggeteknisk afd.

ON - gav en status vedr. de enkelte projekter.


Bemærkninger:


AN - spurgte indt til forsinkelserne, i forbindelse med renoveringen i Svenstrup Boligforening?

ON:
Forsinkelsernes omfang kendes ikke p.t.
Frasalg af de 6 huse er endnu ikke godkendt
Økonomien er meget stram
Svenstrup Boligforening er stadig en selvstændig organisation. Evt. fusion m. Himmerland besluttes først, når renoveringen er afsluttet og økonomien er afklaretTO - spurgte ind til projektet i Sankelmarksgade.

ON:
Orienterede om projektets omfang
Ejendomsmæglernes Fond etablerer p-kælder, men kun i 1 lag, grundet arkæologien på stedet
Himmerland får ingen pladser i p-kælderen
Vi er lidt bekymrede for, om rammebeløbet kan holdeAD - Status NGO-plader i afd. 22?

ON:
Byggeskadefonden kører sagen
Resultat og tidsplan p.t. ukendt


 
4: Status drift
Udbud
Udbud på maleropgaver, i forbindelse med fraflytning, er gennemført
Det er svært at vurdere præcist, hvor meget der spares, da flere behandlinger nu er samlet under én beskrivelse
Eks.: -  Maling af væg indeholder - afdækning, afvaskning, spartling af huller og 1 gang strygning, hvor det tidligere var enkeltbehandlinger
Som noget nyt har vi fået tilbud på maling, som beboerne kan købe gennem B-ordning. Bestilles og afhentes hos Himmerland Service i området

Talent Academy
I erkendelse af, at det kan blive en udfordring, fremadrettet, at rekruttere varmemestre, har vi oprette et talenthold, hvor der bliver  mulighed for at klæde talenterne på, med den viden, som vurderes er vigtig i Himmerland.
I denne forbindelse er varmemestre udpeget som mentorer - har modtaget efteruddannelse, så de er klar til opgaven
Talenterne deltager i en kursusrække, som strækker sig hen over de næste 12 måneder

JJ/


Bemærkninger:

KB:
Gav en uddybende orientering vedr. Talent Academy
-  Store forventninger til projektet, som kører fint

 
5: Status økonomi
Deltagelse i markvandringer
Besvarelse af henvendelser vedr. vand- og varmeregnskaber
Forberedelse til status og diverse økonomiske beregninger m.v.
JS/

Bemærkninger:
ON:
Forbrugsregnskaber:                                                                                                                                                 
-  Problemer med det firma, som står for udarbejdelsen af vore forbrugsregnskaber (vand/varme)
-  Kvaliteten af deres arbejde er for dårligt og lever ikke op til vore forventninger/krav

 
6: Status udlejning
Udlejning
Ingen udlejningsvanskeligheder.
Stadig god søgning til de nyrenoverede boliger i afd. 3/H. Smithsvej og afd. 50/Ravnkildevej
Mange henvendelser/stor interesse for de nye boliger i "Siloen"
Mange forespørgsler på seniorboliger


Genhusning
Arbejdet m. genhusning pågår i afdelingerne 3, 50 og 52 og forløber p.t. uden de store problemer

GB/

 
7: Orientering
IF:
AKU
Repræsentantskabsmøde den 27.11.2017, m. bl.a. godkendelse af budget for 2018 og valg af ny bestyrelse, hvor GB indstilles fra Himmerland.

BL
18.04.2017 - afholdes repræsentantskabsmøde i Aalborg


ON:
Almene Boligdage 17. - 18. november 2017
DK`s dejligste hjem - én af penthouselejlighederne i Magisterparken, er blandt de 4 nominerede

Seniorboliger
Emnet er p.t. meget oppe i medierne
Der er etableret en ny hjemmeside - Seniorboligiaalborg.dk
Vi lægger naturligvis billet ind, hvis der viser sig muligheder

 
8: Underskrevne dokumenter, siden sidst

Underskrevne dokumenter fremlagt

Ingen bemærkninger


 
9: Bordet rundt
Lukket punkt

 
10: Eventuelt
Næste OB-møde - den 08. februar 2018 - afholdes i fælleshuset - Tambosundvej 41

08.12.2017 - fælles personalejulefrokost - kl. 11.30 - i Sundheds- og Kvartershuset

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger