Gå til Indhold

Torsdag den 08. maj 2014 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 10. april 2014
Referat godkendt

 
2: Finansiering af fælleshus -  Liselund

ON redegjorde for financieringen af det nye fælleshus. Huset bliver fælles for de to afdelinger Liselund og Filstedvej.

Afd. 6/Filstedvej sælger jorden til afd. 70/Liselund og provenuet går i dispositionsfonden. Ved financieringen trækkes pengene fra dispositionsfonden.


 
3: Repræsentantskabsmøde den 19. juni 2014

OB`s beretning skal være et sobert/ informativt resumé af den skriftlige beretning.

Henrik Møller, Kai Stig Sørensen, Ib Nielsen og Ester Christiansen er på valg. Alle genopstiller.

Hans Jørgen Simonsen - afd. 14/Golfparken - er OB`s forslag til dirigent på mødet.


 
4: Indkøb af iPads til bestyrelsesmedlemmer

Gældende for afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev besluttet flg:

PC kan erstattes med iPad, i forbindelse med normal turnus for udskiftning af it-udstyr.

Evt. indkøb af printer til iPad sker for egen regning.

Tilskud til internet bortfalder v. overgang til iPad.

Ordningen træder i kraft pr. ca. 01. oktober 2014.


 
5: Evaluering - formandsmøde den 23. april 2014

I forbindelse med evaluering af mødet blev flg. besluttet:

Fremtidige møder skal have stort fagligt indhold

Møderne skal være resultatorienterede

Kompetent ledelse af møderne

Gruppearbejde - større mulighed for erfaringsudveksling

De unge skal inddrages som aktører


 
6: Status renovering/nybyggeri
ON gav en status for de enkelte renoveringsprojekter/nybyggerier.

 
7: Status drift

Der er indhentet forslag/pris på logofolie til afdelingernes traktorer/maskiner.

Pris ca. kr. 3300-4200,- + moms afhængig af traktortype.


 
8: Status økonomi
Vores revisor Poul Erik Wagner stopper hos Deloitte pr. 01. juni 2014. Vi er endnu ikke blevet præsenteret for vores nye revisor.

 
9: Status udlejning

Til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fremsendes - inden den 15. maj 2014 - ansøgning om midler til etablering af startboliger.

Der er i 2013 sket et stort fald i tab v. fraflytninger.

Restancesituationen er stabil.


 
10: Orientering

Afholdte møder:

IF

 NTA, GVD og ANTV indgår formentlig snart i et samarbejde. Endelig beslutning træffes i de enkelte repræsentantskaber.

På repræsentantskabsmøde i DKF blev påtalt, at Himmerland er imod økonomisk støtte til politiske partier og bestyrelsens overforbrug af rejse-/repræsentationsudgifter.

ON:

Hjallerup Marked:
BL deltager med en stand, hvor vi også vil være repræsenteret

Aalborg Teater:                                                                                                                                                                              Her har vi på borgerscenen købt forestillingen - 9220: Portræt af en bydel. Bill. udloddes på Facebook/hjemmesiden

Overenskomster:                                                                                                                                                                              Flg. grupper har indgået overenskomster:

Akademikerne

Faglig Plus

Ejendomsfunktionærerne

Almene Boligdage 2014:                                                                                                                                                                    Vi har en stand i messeområdet (Udbygning af havnefronten/ungdomsboliger)


 
11: Eventuelt

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger