Gå til Indhold

Torsdag den 06. november 2014 - kl. 15.30.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 02. oktober 2014

Referat godkendt uden bemærkninger.


 
2: Udbud af bankforretninger

Sagsfremstilling.
Vores bankforretninger har været i udbud.

Beslutning
ON - gennemgik og kommenterede de 3 tilbud, som Deloitte havde anbefalet, at vi arbejdede videre med - Sydbank, Jyske Bank og Nørresundby Bank.

Med ovennævnte banker er afholdt et supplerende møde i eftermiddag (06.11.2014).

Deloittes og administrationens anbefaling er herefter, at vi fortsætter samarbejde med Nørresundby Bank.

På det foreliggende grundlag besluttede en enig bestyrelse, at vores fremtidige bankforbindelse er Nørresundby Bank.


 
3: Evaluering af formandsmødet den 29.10.2014

På mødet deltog 32 repræsentanter fra afdelingerne og 4 adm. medarbejdere.

Beslutning.
OB havde en længere debat om formen for afholdelse af formandsmøder.
Der var enighed om flg.:
- Styrkelse af dirigentrollen/kompetent ledelse af mødet 
- Kategorisering af møderne
- Ud over de alm formandsmøder skal afholdes separate møder for bestyrelser i afdelinger med ungdomsboliger
- Gruppearbejde - hvor det vil give relevans


 
4: Repræsentantskabsmødet den 13.11.2014
Indkaldelse med budget for 2015 er udsendt - rettidigt.

Beslutning.
OB - indstiller IF, som dirigent på mødet
ON - orienterer på mødet om  den netop offentliggjorte rapport vedr. effektivisering af den almene sektor og boligforliget

 
5: Status byggeteknisk afd.
ON - gav en status vedr. de enkelte projekter

 
6: Status - drift

I OB er der tidligere truffet beslutning om, at traktorer i afdelingerne skal folieres med Himmerlands logo.
Det har vist sig, at  der er afdelinger, som ikke vil påtage sig denne udgift - ca. kr. 4.000,- pr. stk.

Beslutning.
OB besluttede flg.: 1. foliering afholdes af hovedforeningen. Herefter afholder den enkelte afdeling udgifter til fornyelse/udskiftning.


 
7: Status - økonomi
ON - gav en status vedr. afkast, i seneste kvartal

 
8: Status - udlejning

Udlejningssituationen
De fleste opsagte boliger anvendes til genhusning
Stadig ledige boliger i Magisterparken
Afd. 22/Tambosundvej - udlejningen sker i takt med færdiggørelsen


 
9: Orientering
IF:
4. kreds har forespurgt, om vi deltager med en stand på Hjallerup Marked i 2015.
IF har oplyst, at Himmerland formentlig ikke deltager. Endelig afgørelse træffes af direktører/forretningsfører på deres næste fællesmøde.
11.11.2014: Repræsentantskabsmøde i AN-TV. Vi satser på at få 3 pladser i valggruppe 2.
OB indstiller: Ib Fruensgaard og Kim Haubro.
Når der er afklaret, om vi får 3 pladser, aftales, hvem der skal være det 3. medlem.

 
10: Underskrevne dokumenter - siden sidst
ON - gennemgik og kommenterede de underskrevne dokumenter.

 
11: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger