Gå til Indhold

Torsdag den 06. februar 2014 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referater fra den 07.11.2013, 05.12.2013 og 07.01.2014.
Referater godkendt uden bemærkninger.

 
2: Gennemgang af revisionsprotokollat.
ON kommenterede revisionsprotokollatet, som herefter blev godkendt uden bemærkninger.

 
3: Medieplan 2014.

ON gennemgik den fremsendte Medieplan 2014.

Busreklamer: Foliering af vinduer fjernes. (Udkast til ny foliering fremlagt på mødet).

Annonceringen i lokalaviserne intensiveres, da de iflg. opl. fra Nordjyske har en større læserkreds end f.eks. dagligavisen.

Endelig medieplan for 2014 enstemmigt godkendt. 


 
4: Kendelse i voldgiftssag vedr. Arkitektfirmaet Nord.
ON - gav et resumé, af årsagen til voldgiftssagen.
Den afsagte kendelse, faldt ud til Himmerlands fordel.
Der afholdes nu et møde med advokat Poul Thorup, for nærmere tolkning af kendelsen, således vi bliver klar på, hvordan evt. fremtidige sager, af samme karakter, skal håndteres.

 
5: Støtte fra Real Dania - "Det gode boligliv".
Vi har søgt midler hos Real Dania til "Det gode boligliv". 
Projektets vision er at skabe en helt ny boligtype - "Erhvervsboligen" - hvor beboerne kan udøve erhverv i en del af deres bolig.
Til realisering af projektet, i forbindelse med renoveringen af Kildeparken,  har vi modtaget 1,5 mio. kr.

 
6: Støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje på 10 mio. kr. til støtte af forsøg i den almene sektor.
Her har vi søgt og fået tilsagn om 1,8 mio. kr., til 2 projekter:
Projektperiode: 2014 - 2015

Projekt 1: Energiforbrug og almene boligers ventilationsanlæg.
Himmerland Boligforening får med projektet Energiforbrug og den almene sektors ventilationsanlæg mulighed for at udvikle en "pixibog" (app), der som forsøg giver den almene beboer en brugergrænseflade i boligen, hvorfra ventilation og indeklima kan reguleres. Målet er mere energieffektiv drift af Himmerlands afdelinger, bedre indeklima for beboerne og ikke mindst sunde bygninger.

Støtte fra ministeriet: 800.000 kr.

Projekt 2: Smart Grid 2020 - i Det østlige Aalborg.
Med projektet Smartgrid 2020 får Himmerland Boligforening mulighed for at udvikle en model for et energipartnerskab i Det østlige Aalborg. De primære parter vil være Aalborg Kommune, boligorganisationen (Himmerland Boligforening) og energiselskaber. Målet er at samarbejde om løsninger for energioptimering, bygningsrenoveringer og fornyelser af forsyningsnettet i retning af Smart Grid-systemer.

Støtte fra ministeriet: 1 mio. kr.

 
7: The Tall Ships Races 2015.
I lighed med sidste år, ydes et sponsorat.

 
8: Status renovering/nybyggeri.

ON gav en status for igangværende renoveringer/nybyggerier

 
9: Status drift
ON gav en status

 
10: Status økonomi.
ON gav en status

 
11: Status udlejning.

GB gav en status

 
12: Samarbejde OB/adm.

Ovennævnte punkter:  8-9-10 og 11 ønsker OB som faste dagsordenspunkter fremover.

 
13: Orientering

IF:

Valg til BL`s repræsentantskab den 1.4.2014. Hvem opstiller vi?
Enighed om, at OB indstiller Ib Fruensgaard (IF).

ANTV`s pakkeoversigt for 2014 - udleveret til mødedeltagerne.

ON:
Møde vedr. forvaltningsrevision - den 08. februar 2014
Poul Erik Wagner og Bent Jensen er oplægsholdere på mødet, som kommer til at omhandle - gennemgang/opsummering af beslutningskompetencer, målsætninger, brandplatform, fremtiden og gruppearbejde

Møde med Stanford University - den 24. - 25. februar 2014
Rep. fra universitetet vil holde indlæg om, hvordan man fremmer positiv adfærd i en bydel.
Til morgenmødet er tilmeldt over 100 deltagere, medens der er indbudt ca. 50 eksperter til workshops, hvor målet er at skabe nye netværk og påvirke adfærden, via moderne teknologier
Projektpartnere er: Stanford, Cowi A/S, AAU og Himmerland

 "Orange Innovation" - Roskilde Festival
BL har igen i år opfordret os til at deltage med et projekt, som vi senere vil få defineret nærmere.
Enighed om, at vi arbejder videre, med henblik på deltagelse.

 Hjertestartere
Der er nu indhentet priser på hjertestartere. Materiale udsendes til afdelingerne, hvor det så kan besluttes om man ønsker inst. af hjertestartere

Belysning - Larsen Waterfront
3 belysningsforslag lagt ud på nettet til afstemning - over 3000 har afgivet deres stemme.
Vi beder nu lysdesigneren fra ÅF-Lightning inst. lysprøver, inden det endelig valg træffes. Aalborg Kommune skal også inddrages i valget.

 Regnskab 2012
Godkendt - uden bemærkninger - af Aalborg Kommune

Udflugt - København - den 09. maj 2014
Foreløbig orientering. Endeligt program fremsendes senere

Temadag 2014: Christine Feldthaus og Lynge Jakobsen er hyret som "gæstetalere".


 
14: Orientering
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger