Gå til Indhold

Torsdag den 06. august 2015 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 19. maj 2015 og den 18. juni 2015

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger


 
2: Planlægning af kommende møder

Beslutning:

OB-møder 2015/2016
15.10.2015, 02.11.2015, 18.12.2015, 11.02.2016, 05.04.2016, 02.05.2016 - alle datoer med mødetidspunkt kl. 16.00

Repræsentantskabsmøder 2015/2016
12.11.2015, 16.06.2016 - begge datoer kl. 17.00

Formandsmøder 2015/2016
29.10.2015 - kl. 17.30 og 21.05.2016 - kl. 09.30 (rundtur t. afd.)

Temaweekend 2016
05.-06. marts 2016. på Hotel Comwell Rebild

Andre møder
P.t. ingen


 
3: Markedsføringsplan

ON - henviste til det materiale, som blev gennemgået i forbindelse med præsentationen af vores nye markedsføringsstrategi, den 02.08.2015, i Sky Lounge. Synlighedskampagne for resten af 2015 blev gennemgået.

Beslutning:

Der var enighed om, at den fremlagte strategi skal følges.


 
4: Fordeling af udvalgsposter

Beslutning

ANTV

IF, EJ

BL-4. kreds

IF, HM


 
5: Evaluering af repræsentantskabsmødet den 18. juni 2015

Evaluering af mødet gav anledning til en længere drøftelse/debat


 
6: . Fordeling af de enkelte beboermøder - afrapportering

Beslutning:

Administrationen udarbejder et resuméark, som det enkelte OB-medlem udfylder og returnerer til GB.
Efter afholdelse af beboermøderne samles skemaerne og sendes til OB. Er der forhold, som kræver yderligere belysning/drøftelse tages det op på et OB-møde.


 
7: Status - byggeteknisk

ON - gave en status vedr. de igangværende renoveringer og nybyggerier


 
8: Status - drift

Inspektører -  i afdelingerne

I forbindelse med et ønske om, at inspektørerne skulle være mere synlige ude i afdelingerne, er indført faste tider, hvor de er til stede i afdelingerne.

Blue Willies (tryghedsgennemgang)

Tryghedsgennemgang pågår i alle afdelinger. Det er en tidskrævende opgave, men vi forventer at være gennem alle afdelinger inden årets udgang. 

Talent udvikling

Med et ønske om selv at udvikle de medarbejdere vi har behov for i fremtiden, gennemføres og udvikles et talent program med udvalgte medarbejdere. Medarbejderne er udvalgt i samarbejde med de tillidsvalgte.


 
9: Status - økonomi

Budgetudarbejdelse pågår


 
10: Status udlejning

Magisterparken
Det går fantastisk - udlejningen sker nu i takt m. færdiggørelsen
Åbent hus-arrangementet den 25. juni 2015, en succes - omkring 100 besøgende

Tambosundvej
Boligerne udlejes i takt med færdiggørelsen

Blåkildevej
Udlejningen går - som altid i opstarten - lidt trægt.

Tiendeladen
Fremvisning den 29.07.2015 - udelukkende positive tilkendegivelser Alt bliver udlejet pr. 01.09.2015, hvor boligerne står færdige.

Restancer
Tilfredsstillende - antallet af lejemål m. restancer er faldende


 
11: Orientering

IF:

4. kreds/Hjallerup Marked 

Møde i strukturudvalget den 16.06.2015.
Der skal findes et andet koncept, for deltagelse på markedet
Drøftelse af etablering af fælles opnoteringsportal for boligorg. i 4. kreds

BL`s kredskonference 2.-3. oktober 2015
Enighed om, at det er et dyrt arrangement - de fleste ønsker ikke overnatning.

Mobiltelefoner t. OB
Tid for udskiftning, hvis det ønskes - jf. gældende regler herfor

ON:

"Generationernes Byhus"
ON gav en orientering om projektet

Status - kvoter
Der er givet kvoter til ca. 1100 boliger - vi får ca. 500

Udsmykning - Sky Lounge
Fra regionen - Kulturkanten - har vi modt. kr. 67.000,- t. udsmykning af Sky Lounge
Leo Griffin går i gang med realiseringen, i h.t. den skabelon, som tidl. er præsenteret for OB

Valg af OB-medlemmer
Der var enighed om, at indstilling af kandidater til OB, fremover skal ske skriftligt, inden afholdelse af det ordinære årlige repræsentantskabsmøde (valgmødet),.
Forslag til ny procedure, udarbejdes til mødet i november, da det kræver en vedtægtsændring


 
12: Underskrevne dokumenter - siden sidst
ON - gennemgik de underskrevne dokumenter

 
13: Eventuelt

Dagsorden til formandsmødet den 29.10.2015, skal bl.a. indeholde flg. punkter:
 - Gennemgang af nye projekter (kvoter)
 - Status - imagekampagne
 - Bestyrelses WEB

Dagsorden til repræsentantskabsmødet den 12.11.2015 - skal bl.a. indeholde flg. punkt:
 - Status - gruppearbejde Temaweekend 2015


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger