Gå til Indhold

Torsdag den 04. oktober 2018.

retur
 
1: Godkendelse af referater fra den 15. maj 2018 og den 21. juni 2018
Referater godkendt, uden bemærkninger.


 
2: Konstituering
Sagsfremstilling
På baggrund af Henrik Møllers udtræden af OB, er det nødvendigt, at der udpeges/vælges en ny næstformand for OB.

Formandens indstilling
Formanden indstiller, at Agnete Funder Nielsen (AN) konstitueres som ny næstformand og samtidig som medlem af VN.

Beslutning
IF bød velkommen til Andreas K. Andersen - afd. 65/Kvadratet - der som 1. suppleant er indtrådt i OB, efter Henrik Møllers udtræden.

En enig bestyrelse konstituerede AN som næstformand.
Inden konstitueringen gjorde AN opmærksom på, at hun - af arbejdsmæssige hensyn - kun kan påtage sit opgaven frem til repræsentantskabsmøde i juni 2019.

Som suppleant for Simon Espersen, der har orlov frem til den 01.03.2019, indkaldes 2. suppleant Kim Haubro - afd. 14/Golfparken.

 
3: Budget 2019
Beslutning
JS gav supplerende oplysninger vedr. budget 2019, da budget m. tilhørende bilag var udsendt sammen m. dagsordenen. Opfordrede derfor OB-medlemmerne til at stille spørgsmål, såfremt der var behov for supplerende oplysninger.

Der var spørgsmål til det lave renteafkast og stigende udgifter til revision.
ON - redegjorde for årsagen til det lave renteafkast og de stigende udgifter til revision. (Udgiften pr. lejemål har ikke ændret sig de sidste 10 år).

Administrationens indstilling blev herefter enstemmigt godkendt.

 
4: Købsaftale - Tornhøjgaard
Beslutning
Den fremlagte købsaftale vedr. Tornhøjgaard blev enstemmigt godkendt.


 
5: Eventuelt
OB - havde en kort debat vedr. de netop afsluttede beboermøder.
Emnet - Evaluering af årets beboermøder - punktsættes til næste OB-møde.

Efter endt OB-møde var der møde med vore kontaktpersoner hos Nordjyske Bank.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger