Gå til Indhold

Torsdag den 04. oktober 2012 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 30. august 2012
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Budget 2013
JS/ON gennemgik og kommenterede de enkelte poster/noter.

Beslutning:                                                                                                                                                                   Budget 2013 enstemmigt vedtaget.


 
 3: Studietur 2013
Gennem de senere år, har OB haft en politik om at foretage en relevant studietur, hvert andet år.
Det betyder, at der i 2013, kan arrangeres en studietur, såfremt OB mener, der er behov for nye impulser/inspiration. Lyon kunne været et emne, da der her er store koncentrationer af nybyggerier og renoveringsprojekter.

Beslutning.                                                                                                                                                        Studietur til Lyon søges gennemført i uge 20/2013. Administrationen udarbejder program, med stort fagligt indhold.


 
4: Nordic Built Charter
Vi er, som en af de første boligorganisationer, blevet opfordret til at tilslutte os Nordic Built Charter. Et charter, som bygger på lederskab og implementering af konkurrencedygtige koncepter til en bæredygtig udvikling af de bebyggede omgivelser til gavn for brugerne, byggesektoren, vores region og hele verden.

Beslutning:                                                                                                                                                                 En enig bestyrelse besluttede, at vi tilslutter os Nordis Built Charter, da chartret falder god i tråd med Himmerlands visioner.


 
5: Status renoveringer/nybyggerier
Status - ON:
Afd. 62 - Ramblaen - 2. etape - forsinket - indflytning udsat til den 1.12.2012
Afd. 71 - Idrætsbyen - 10 boliger til unge mødre, klar til indfl. pr. 01.11.2012. Yderligere 13 u-boliger til indfl.
01.12.2012. Byggeriet pågår planmæssigt.
Afd. 70 - Liselund. Forløber planmæssigt. De første beboere flytter tilbage til de nybyggede huse pr. 01.02.2013.

Afd. 03 - Branden, Poul Buaasvej.
De 2 øverste etager rives ned/genopbygges. Skader i de øvrige etager klares ved bl.a. udtørring.
Genopbygningen kommer ikke til at indgå som en del af den kommende renovering.

På baggrund af branden i afd. 3 er iværksat brandtekniske undersøgelser i afd. 1-3-8- 10-11-12 og 13.
Her er fundet visse mangler, som det af sikkerhedsmæssige hensyn bliver nødvendigt at få udbedret.

Arkitektfirmaet Nord har stævnet Himmerland, på baggrund af ophævelse af kontraktaftaler. Sagen afgøres af en voldgiftsret.

Der vil fremover - i renoveringssager - blive udsendt nyhedsbreve ver måned, da det er vigtigt, at vore beboere løbende holdes orienteret. Sten Bjerre udarbejder nyhedsbreve efter input fra byggeteknisk afd. 
6: Orientering
PA:
Ældresagen
PA har været til møde med Ældresagen, bl.a. med henblik på etablering af "Olle Koller" i afd., hvor der renoveres.
Nyt møde aftalt til den 6.2.2013.
Forslag til beboermøder
PA omtalte problematikken omkring mange af de forslag, som fremsendes til beboermøderne.
Mener behandlingstiden er for kort. Afdelingsbestyrelserne skal opfordre beboerne til at fremsende deres ønsker til beboermøderne, da indflydelse vil fremme demokratiet.
OB havde en længere drøftelse om emnet, med vidt forskellige holdninger til spørgsmålet.
Emnet er omfattende og punktsættes på et senere møde.
Forvaltningsrevision
PA havde aftalt møde med P.E. Wagner til den 02.11.2012.
Det viser sig, at OB ikke var blevet indkaldt. Derfor ændres mødedatoen til den 13.12.2013, såfremt PEW kan på dette tidspunkt.

IF:
ANTV
Reception i nye lokaler den 30.10.2012.


 
7: Eventuelt
OB drøftede situationen omkring afd. 24, 50 og 51`s udmeldelse af Nørre Tranders Antenneforening.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger