Gå til Indhold

Torsdag den 04. april 2013 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 7. marts 2013
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Behandling af ansøgninger om tildeling af midler fra Landsbyggefondens pulje med ?egen trækningsret?
Pr. 25/3 2013 havde vi modtaget 40 ansøgninger til en samlet sum af ca.76 millioner kr.

Det foreslås at anvende ca. 15 millioner kr. af puljen.

ON gennemgik de ansøgninger, som opfylder kriterierne i vores beslutningsmatrix og Landsbyggefondens bestemmelser om tildeling/brug.

Beslutning:                                                                                                                                                                 De indstillede ansøgninger blev enstemmigt godkendt.                                                                                                 OB besluttede endvidere, at der fremover indhentes ansøgninger om trækningsretsmidler hvert 3. år, i forbindelse med tilstandsvurderingerne (her deltager også medarbejdere fra byggeteknisk afd.). Med denne ændring sikres mere kvalificerede ansøgninger. Første gang ultimo 2014. 


 
3: Repræsentantskabsmøde den 13. juni 2013
I forbindelse med afholdelse af repræsentantskabsmødet, skal der som sædvanligt udarbejdes og udsendes en skriftlig bestyrelses-/direktionsberetning.

Beslutning:
I lighed med tidligere år, skal beretningen for 2012 afspejle foreningens mange aktiviteter, visioner, målsætninger m.m.
Yderligere forslag til OB´s beretning skal mailes til PA - inden den 01. maj 2013.

 
4: Orientering
PA
Afholdte møder
Ingen nævneværdige møder er afholdt, siden sidste OB-møde
10.04.2013: Møde i Aalborgbo.
Her meddeles OB´s beslutning om, at Himmerland ikke ønsker at blive en del af den fælles opnotering og derfor heller ikke har medlemmer i de nedsatte arbejdsgrupper
18.04.2013: Styringsdialogmøde m. Aalborg Kommune
PA/IF og ON deltager
24.04.2013: Repræsentantskabsmøde i DKF
Himmerlands repræsentant i DKF -  Palle Nielsen - er på valg
Efter lidt debat besluttede et flertal i OB, at Palle Nielsen kan fortsætte som Himmerlands rep. de næste 2år.
Et krav til Palle Nielsen vil være, at OB - fremadrettet - får skriftlige referater fra afholdte møder i DKF.

Beboermøder/maj - afd. 8, 10, 14, 15 og 24
Ovennævnte afdelinger er de eneste, hvor der stadig afholdes majmøder/regnskabsmøder.
I forhold til deltagerantallet, er disse møder meget ressourcekrævende. Derfor foreslås, at regnskabsmødet erstattes af et uformelt orienteringsmøde, hvor der ikke er lovformelige krav til dagsorden m.v..
OB havde en længere debat om forslaget.

Beslutning: 
Forslaget medtages i OB´s beretning for 2012. Herefter kan de afdelingsbestyrelser, som ønsker regnskabsmødet afskaffet, fremsende forslag herom til septembermøderne.
De afdelinger, som fastholder regnskabsmøderne, vil fra 2014, blive pålignet kr.5000,00 (ekstraomk. i.f.t. til de afdelinger, som ikke afholder disse møder).

ON:
Eternitten
Indenfor de seneste dage er konstateret asbeststøv, forårsaget af Enggaards/Calums byggerier på eternitgrunden.
Arbejdstilsynet har lukket byggepladserne (Himmerlands er ikke omfattet).
På nuværende tidspunkt er forholdene uafklarede.
Vi udsender orientering til beboerne i Mølleriet, ligesom ISS vil fortage støvsugning af altaner, terrasser m.v. i afdelingen. Støv-/luftprøver vil blive udtaget.
Vi følger naturligvis udviklingen tæt!

Lovændring.
Pr. 01.04.2013, er vedtaget en lovændring, som betyder, at dispositionsfonden skal afholde afdelingers tab ved fraflytninger, hvis tabene overstiger kr. 313,- pr. lejemålsenhed.
For Himmerlands vedkommende vil det - anslået - betyde en årlig udgift for dispositionsfonden på ca. kr. 4.2 mill.
Lovændringen vil for nogle afdelingers vedkommende betyde, at henlæggelserne til tab v. fraflytninger kan reduceres.


 
5: Eventuelt
KSS: foreslår ensartede - synlige - logoer på Himmerlands maskinpark.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger