Gå til Indhold

Tirsdag den 19. marts 2019 .

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 03. december 2018
Referat godkendt, uden bemærkninger.

 
2: Repræsentantskabsmøde
AN, AT og SB er på valg.
Alle modtager genvalg.

Dirigentrollen:
Administrationen undersøger om Preben Bang Henriksen eller Stefan Muurholm
kan påtage sig "jobbet".


 
3: Nyt fra affaldsudvalget

Udvalgsmedlemmerne gav en kort orientering fra workshop, som Aa.K. havde inviteret til den 12.02.2019.
Enighed om, at mødet ikke havde den store relevans for Himmerlands vedkommende. Skuffelse over manglende åben-/imødekommenhed overfor affaldsudvalgets oplæg.
Udvalget konkluderer, at vi nok ikke kan gøre så meget andet end at spille op til kommunens regler på affaldsområdet.


Beslutning
I OB var der enighed om, at vi skal forsøge at få etableret et tæt samarbejde m. kommunen, men på udvalgte områder.

 


 
4: Trækningsretssager

Beslutning
1. Ansøgning om renovering af kanaler i Aalborg Ø
Ansøgning imødekommet


2. Ansøgning om etablering skure og cykelstativer afd. 51/Blåkildevej
Ansøgning imødekommet


 
5: Status byggeteknisk
ON - gav en status vedr. de enkelte renoveringsprojekter/nybyggerier

 
6: Status drift

Gps-tracker
Ca. 20 maskiner registreret med gps-tracker.  Mange af maskinerne kører ikke, eller kører meget lidt. Spændende at følge brugsmønstret hen over året.

Samarbejdsaftaler
Fornyelse af samarbejdsaftaler med en del af vores leverandører. Prisstigningerne under indekset for områderne.  Vi er desværre hårdt presset af aktivitetsniveauet i byen.


Havesyn
Til havesynene er fremstillet en hanger, som skal sættes på entredøren, når haveservicefirmaet har været i haven og lavet et stykke arbejde. På bagsiden af hangeren er specificeret, hvilke arbejder der er udført.


 
7: Status økonomi
Regnskab 2018 er under udarbejdelse

 
8: Status udlejning

GB:

Udlejningssituationen

Afd. 3/H. Smithsvej
God søgning på de nye boliger. Udlejningen sker fortsat i takt med færdiggørelsen.

Afd. 50/Ravnkildevej
Pr. 01.02.2019, var de sidste boliger klar til indflytning.
Udlejningen af det sidste torv (gårdhuse) er gået lidt trægt.
P.t. 1 ledigt gårdhus.
Fokusområde - beboernes udeområder.

Afd. 51/Blåkildevej
Afdelingen er præget af mange fraflytninger (67 i 2018).
Tendensen ser desværre ud til at fortsætte i 2019 (01.01.2019 - 28.02.2019 - 31 opsigelser).
P.t. 10 ledige boliger, heraf de 4 i tomgang.
Generelt er vi under pres fra de private boliger (bl.a. "tårnene" på Blåkildevej).
Øget fokus rettes mod beboernes udeområder, da det her er nødvendigt m. en højere standard i afdelingen.

Afd. 52/Fyrkildevej
Der frigives fortsat mange boliger.
Udlejning i takt med færdiggørelsen har ikke været muligt.
01.04.2019 - ny etape klar t. udlejning - 12 stk.
Åbent hus-arrangement søndag den 10.03.2019.

Afd. 71/Idrætsbyen
Udlejningsmæssigt har Idrætsbyen - de sidste 5-6 mdr. - været under pres.
Udlejningsvanskelighederne genereres hovedsageligt af de boliger, som har fælles køkken/bad.
AKU oplyser, at der p.t. er for mange u-boliger i Aalborg.
Når udvalget er stort, fravælges de boliger, som ikke er beliggende i umiddelbar nærhed af centrum. Specielt boliger m. fælles køkken/bad fravælges af de unge.
Forskellige overvejelser pågår i f.t. den uholdbare udlejningssituation.

Afd. 84/"Siloen"
P.t. - 1 ledig bolig.

Udlejningssituationen generelt
Når vi ser bort fra udfordringerne i Kildeparken og Idrætsbyen er udlejningssituationen tilfredsstillende, men vi er dog mærkbart under pres fra de mange private udbydere. Derfor er det yderst vigtigt, at vi har øget fokus på bl.a. vedligeholdelsen af såvel vore egne som beboernes udearealer, da førstegangsindtrykket ofte er afgørende for de boligsøgendes valg.


 
9: Orientering

IF:
Afholdte møder

Fælles kredsmøde, uden større relevans for Himmerland
Møde i Aalborgbo, hvor rådmand Hans Henrik Henriksen kunne oplyse, at man er i gang med udarbejdelse af forslag til en boligpolitik i kommunen


ON:
Studietur

Turen går i år til Berlin - 29.05.2019 - 01.06.2019
Sven Buch vil være guide på turen
Endeligt program fremsendes senere
Jubilæum
Der arbejdes fortsat på forskellige arrangementer i forbindelse m. markeringen af Himmerlands 75-års jubilæum - eksempelvis:
Reception på et af skibene i f.m. Tall Ship
Koncert på pladsen
Udstilling - nye/gamle bygninger på havnefronten
"Som tiden går" - gå-ambassadører. Infomøde den 23.03.2019. Ca. 40 tilmeldte
Kunsten - sommerlounge på havnen
Hjemmesiden - fortællinger før/nu (beboere)
Grønt vækstforum
Der skal etableres 2 grønne testcentre i landet. Det ene skal gerne placeres i Aalborg. Den 22. marts 2019, deltager ON i møde m. energiminister Lars Chr. Lilleholt, for fremlæggelse af Aalborgs bud på et sådant center.


 
10: Underskrevne dokumenter, siden sidst
Ingen bemærkninger

 
11: Bordet rundt
Lukket punkt

 
12: Eventuelt
KB:
14.05.2019 - møde vedr. valg af medarbejderrep. til OB

IF:
 05.04.2019 - reception i anledning af IF`s 75-års fødselsdag, der samtidig skal markere, at han stopper som formand for OB pr. 20.06.2019.
OB-møde den 08. april 2019 aflyses.
Mødet afholdes i fortsættelse af den planlagte strategidag - den 06.04.2019.

SB:
Evaluering af Temaweekenden 2019?
Enighed om, at weekenden var vellykket - specielt underholdningen om aftenen


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger