Gå til Indhold

Tirsdag den 19. maj 2015 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 05. maj 2015

Referat godkendt uden bemærkninger.


 
2: Gennemgang af revisionsprotokollat og årsregnskab v. Deloitte

Regnskabet udviser et overskud på kr. 58.660. Budgettet for 2014 viste balance.

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Nettorenteindtægten har været påvirket af den finansielle uro og blev mindre end budgetteret. Den opnåede gennemsnitsrente blev 1,87 %.

Beslutning:

Bent Jensen, Deloitte gennemgik og kommenterede vedh. revisionsprotokollat og Åreregnskab 2014.

Bent Jensen kunne oplyse, at set fra revisionens synspunkt, er der ikke forhold, som giver anledning til "løftede øjenbryn" el. lign.

Protokollat og Årsregnskab 2014, er således forsynet med en blank revisionspåtegning.

Revisionsprotokollat m. tilhørende årsregnskab blev herefter- enstemmigt - godkendt af OB.


 
3: Opfølgning: Indbyrdes forventninger til arbejdet i organisationsbestyrelse

På sidste OB-møde blev udarbejdet en liste over medlemmernes forskellige forventninger til arbejdet i bestyrelsen.
De enkelte in-put blev herefter gennemgået/begrundet/diskuteret. Af tidsmæssige årsager blev færdigbehandlingen af listen udsat til møde den 19.05.2015.

De resterende punkter på, listen blev, diskuteret/færdigbehandlet.


 
4: Orientering

IF - refererede fra flg. møder:
Boligudvalget m. bl.a. flg. punkter:
Boligplacering af flygtninge
Forhøjelse af anvisningsretten (25%´s reglen)
Tryghed i boligområderne
Boligsocial indsats i Grønneparken
Repræsentantskabsmøde i ANTV
Repræsentantskabsmødet - den 18.06.2015 - Hans Jørgen Simonsen, afd. 14, har sagt ja til at være dirigent
ON:
Repræsentantskabsmøde i Kooperationen
BL har meldt sig ud af Kooperationen


 
5: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger