Gå til Indhold

Tirsdag den 05. april 2016 - kl. 16.00

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 11. februar 2016
Referat godkendt med flg. ændring:
Punkt 9 - Orientering/IF
Afsnit 3 - ANTV:
EJ er valgt ind i informationsudvalget - ikke strukturudvalget

 
2: Kommunikation/samarbejde afdelingerne imellem

 
3: Evaluering af Temaweekend 2016

Sagsfremstilling
Til årets Temaweekend den 05.-06. marts 2016, var tilmeldt 155 deltagere.
Efter afbud m.v. endte det endelige antal på 145, hvilket er det hidtil største deltagerantal.
(2013 - 109 deltager, 2014 - 138 deltagere, 2015 - 118 deltagere).

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB evaluerer weekendens forløb, herunder paneldebatterne, som var et nyt indslag i arrangementet.

Beslutning
I OB var der stor tilfredshed med arrangementet - specielt paneldebatterne var et godt indslag.
Der var spørgsmål til, ud fra hvilke kriterier panelgrupperne var sammensat/udvalgt?
ON - redegjorde for sammensætningen - (1 deltager fra hver af grupperne - OB, afdelingsbestyrelse,
ejendomsfunktionærer, adm. personale).
Det havde været svært at finde en paneldeltager fra afdelingsbestyrelserne.
AN: workshops kunne også være en mulighed til fremtidige Temaweekender.


 
4: Beboerhenvendelse (lukket punkt)

 
5: Valgmøde - BL`s 4. kreds
Sagsfremstilling
Mandag den 18. april 2016, afholdes valg til kredsrepræsentantskabet i BLs 4. kreds.

Formandens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter kandidatopstilling m.v.

Beslutning
IF og HM er indstillet som kandidater til kredsrepræsentantskabet.
Johnny Jensen, Bolig Hjørring, er kandidat til næstformandsposten.
Det blev besluttet, at OB vil anbefale/stemme på Johnny Jensen.


 
6: Status - byggeteknisk

ON - gav en status. herunder bl.a. :

Liselund 9070:
Rådgivere: Arkitektfirmaet Nord og COWI
Der er fortsat problemer med dræning af vand fra haver, ved forskellige huse. Der arbejdes med problemet, og vi bliver formentligt nød til at udføre supplerende dræn i foråret.

Filstedvej 9006:
Rådgivere: COWI og KPF arkitekter
Tætninger ved altaner skal udbedres.

Sundhedshuset:
Totalentreprise: A Enggaard
Bygherrerådgiver: COWI
Der arbejdes med ventilationsanlæg i huset. A. Enggaard er nu i samarbejde med HB i gang med at analysere problemet og finde en løsning, som giver tilfredsstillende forhold.

Henning Smiths vej/Poul Buåsvej 9003:
Rådgivere: C.F. Møller og Brix og Kamp
Projekteringen er sat i gang.
Der arbejdes med lejlighedsindretning, og der er holdt flere møder med byggeudvalget. Projektforslaget er vedtaget i byggerudvalget.
Vi har fundet en løsning til at dæmpe støj mellem de enkelte lejemål. Vi analysere P.T. de økonomiske aspekter i sagen.

Eternitten 9063 og 9064
Totalentreprise A Enggaard
Bygherrerådgiver: Kuben
Etablering af garage til varmemester er afsluttet.

Der er problem med at der kommer regnvand ind i elevatorskakte. Enggaard er fremkommet med et løsningsforslag. Vi diskutere hvordan økonomien skal deles.

Blåkildevej 9051:
Rådgivere: KPF arkitekter og Viggo Madsen A/S
Tværgående: COWI
Der har været indflytning i 8 blokke. Der har også været indflytning i 24 gårdhuse. Processen har forløbet tilfredsstillende.

Arbejdet på byggepladsen skrider planmæssigt frem. Arbejde i terræn sinkes planmæssigt af de øvrige arbejder på byggepladsen.

Ravnkildevej 9050:
Rådgiver: Kærsgaard & Andersen A/S, EFFEKT Arkitekter ApS
Projekteringsarbejder skrider planmæssigt frem i samarbejde med rådgiverne.

Fyrkildevej 9052:
Rådgiver: Aarhus Arkitekterne.
Arkitektkonkurrencen er afsluttet er vinderen er udpeget til at være Aarhus Arkitekterne.
Der startes op på møder med rådgiverne og byggeudvalg.

Nyhavn, 9074:
Bygherrerådgivere: COWI
Bygningen indeholder nu 11 etager med i alt 68 boliger. Der etableres erhvervslokaler i stueplan, som udlejet til AKU.
Tidsplanen er forsinket på grund af manglende leverance af betonelementer. Det får ikke betydning for aflevering af bygning, som er aftalt til 01.06.16 for lokalerne til AKU. Ungdomsboligerne afleveres til Himmerland Boligforening til den 15.08.16.

Svenstrup Boligforening:
Rådgiver: COWI og Friis og Moltke:
Der har været afholdt de første møder med rådgiverne. Der er indkaldt til møde med byggeudvalget.


 
7: Status - drift

Driftsoptimering

ON:
Vi er nu igennem møderne med bestyrelserne, hvor vi har præsenteret vores oplæg til kommende besparelser.
Stort set alle steder er oplægget blevet godkendt af bestyrelserne med mindre tilretninger.


Docospot
Vi arbejder fortsat med implementeringen af systemet, næste område, der skal implementeres er Svenstrup


 
8: Status - økonomi
Regnskabsudarbejdelse pågår.
Revisor opstarter gennemgang 15. april 2016.


 
9: Status - udlejning

GB:                                                                                                                                                                                      Udlejningsmæssig - ingen problemer.


Afd. 51/Blåkildvej
Udlejningen går bedre - næsten alt er udlejet (4 ledige boliger pr. 1.4.2016).


Tilgang af nye ansøger
I første kvartal af 2016, steg tilgangen med ca. 65%, set i forhold til samme periode i 2015.


 
10: Orientering

IF:
Aalborgbo

Samarbejdet/møderne i Aalborgbo er blevet genoptaget.

AKU
Lejekontrakten vedr. Nyhavn er endnu ikke underskrevet, men efter nogle småændringer er parterne nu endelig blevet enige og lejeaftalen forventes indgået.


ANTV
For den enkelte beboer er der nu frit valg på alle "hylder".

ON:
Kvote til flygtningeboliger
Der er afsat 640 millioner kroner i 2016, som kommunerne kan bruges til at betale trefjerdedel af den kommunale grundkapital i små boliger. Det er boliger på 40 kvadratmeter eller til almene bebyggelser, hvor halvdelen af boligerne skal være mindre end 55 kvadratmeter.
Fordelingen af kvoter er endnu ikke kendt. Vi skal være meget OBS på, at der på sigt bliver mulighed for sammenlægning af små boliger, ligesom kvaliteten skal være ok, hvilket kan være en udfordring, når der samtidig er krav om "billigboliger".


MIPIM AWARDS 2016, Cannes
ON - orienterede om deltagelsen på konferencen.

GB:
Forsyningspligten

Pr. 01.04.2016, er indført ændrede regler vedr. valg af el-leverandør.
Det betyder bl.a., at nye beboere, inden indflytning, selv - aktivt - skal foretage valg af el-leverandør, da der ellers vil blive afbrudt for elforsyningen ca. 5 dage, efter overtagelsesdatoen/indflytningen.
Vi har iværksat forskellige tiltag, som gør vore kommende beboere opmærksomme på de nye regler - og håber derned vi minimerer chancerne for, at de står uden el, når de flytter.


 
11: Underskrevne dokumenter - siden sidst
ON -gennemgik/ kommenterede de enkelte underskrevne dokumenter.

 
12: Bordet rundt (lukket punkt)

 
13: Eventuelt

SE:
Flygtninge i u-boliger

Mange nye flygtninge boligplaceres i u-boliger og det giver en del udfordringer for bestyrelserne, som ikke føler de kan magte de mangeartede opgaver.
Det blev aftalt, at der tages kontakt til AKU - (IF) - med henblik på at få indkaldt til et møde mellem Aalborg Kommune og bestyrelserne i u-bolig afdelingerne.

ON:                                                                                                                                                                                             Projekt Tadaa
Pr. 14.04.2016 - vil 2 el-delebiler være klar til brug og placeret v. aktivitetshuset i Sundparken.
Foreløbig ser det ud til, at interessen for lån af bilerne er stor.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger