Gå til Indhold

Tirsdag den 02. maj 2016 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 05. april 2016
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Driftsoptimering - afd. m. huslejenedsættelser
Sagsfremstilling:
Processen vedr, driftsoptimering er nu så langt fremme, at varsling af huslejenedsættelser, i flere afdelinger, kan iværksættes.

På mødet gennemgik ON de afdelinger, hvor der - pr. 01. juni 2016 - varsles huslejenedsættelser, grundet driftsoptimering/mindre henlæggelser.

I de afdelinger, hvor der ikke foretages huslejenedsættelser, orienteres afdelingsformændene om årsagen hertil.

Afdelinger som ikke er omfattet af huslejenedsættelser:
- Igangværende renoveringer
- Planlagte renoveringer
- Nybyggerier, som er opført indenfor de senere år
- Manglende henlæggelser


 
3: Ansøgninger
Sagsfremstilling:
Afd. 76 - Tiendeladen

Afdelingen, der består af en renovering af bestående bevaringsværdige bygninger er belastet af
en dyrere anskaffelsessum end forventet, da der i forbindelse med udgravninger er fundet
skeletter af arkæologisk interesse.
Udgravninger der ifølge museumsloven pålægges ejeren af grunden.
Afdelingen vil, hvis ikke beløbet dækkes af dispositionsfonden, få en overskridelse på
Byggesagen, hvilket medfører reduktion af byggesagshonorar m.v.

Administrationens indstilling:
Det indstilles, at hovedforeningen dækker udgiften fra dispositionsfonden - kr.

Beslutning:
Administrationens indstilling godkendt.


Sagsfremstilling:
Afd. 62 - Ramblaen

Bestyrelsen i afd. 62 har fremsendt ansøgning om etablering af 3 fællestoiletter i afdelingen, idet der ikke findes fællestoiletter i afdelingen, hvilket giver problemer, når der afholdes fester og lign.
Anslået udgift - kr. 166.000,00.

Administrationens indstilling:
Det indstilles, at OB imødekommer etablering af 1 stk. fællestoilet.

Beslutning:
Administrationens indstilling godkendt.


 
4: Bæredygtighed - affald/renovation v/renovering og nye byggerier

:Sagsfremstilling:
Ovennævnte punkt til dagsordenen  er fremsendt af AN.

AN - orienterede om kommunens nye tiltag/målsætning på renovationsområdet og havde i denne forbindelse bl.a. dette spørgsmål:

Hvordan sikres, at vi, i forhold til ovennævnte, er på forkant i forbindelse med nybyggerier/renoveringer?

ON - redegjorde for de nye regler, som kommunen har oplyst vil træde i kraft pr. 01.10.2016.
Det betyder bl.a. en høj grad af sortering af vores affald, ligesom storskraldsordningen ophører.

I nybyggerier og fremtidige renoveringer er vi på forkant, da vi altid har en repræsentant med fra Aa.K., når der tales/planlægges renovation.

Med hensyn til, hvordan vi klarer udfordringen i den eksisterende boligmasse, da har vi igangsat en proces, som gerne skal afdække dette.

Vi kender dog endnu ikke kommunens konkrete plan og afventer derfor nærmere.
Det vil være nødvendigt, at kommunen igangsætter en massiv oplysningskampagne, da de planlagte ændringer vil give mange udfordringer.

Beslutning:
I OB var der enighed om, at det kan blive en omfattende opgave, men som boligorganisation skal vi naturligvis bakke op om tiltaget.


 
5: Status - byggeteknisk
ON - gav en status vedr. div. renoveringer/nybyggerier

 
6: . Status - drift
Docospot:
ON - alle ansatte er nu i gang med at bruge Docospot, således vi snart kan begynde at få overblik over, hvad vi bruger tiden på,
Da der er tale om en ny arbejdsgang skal vi forvente, at der vil gå noget tid med at få ændret vaner og få alle opgaver registreret.

Driftsoptimering:
Vi har i første kvartal udarbejdet flere samarbejdsaftaler med leverandører.
Konkret er der indgået aftaler på følgende områder:
- Kontorforsyning
- Container/vognmænd
- Elevator
- Rengøring ved fraflytning
- Rengøring af have ved fraflytnings og havesyn

Samlet er der i gennemsnit opnået besparelse på ca. 25-30 % eller ca. 1. mil. kr.


 
7: Status - økonomi

Regnskabet for 2015 udviser et mindre underskud - primært manglende renteindtægter.


 
8: Status - udlejning
GB:
Udlejningen

Generelt - ingen problemer.

Afd. 51/Blåkildevej
Der planlægges et "Åbent hus-arrangement", når adgangsforholdene bliver bedre.

Afd. 71/Idrætsbyen
AKU har besvær med udlejning af de små boliger (fælles køkken og bad).
En underlig situation, når der efterlyses billige ungdomsboliger - men et bevis på, at prisen ikke er altafgørende, når de unge søger boliger.


 
9: Orientering

IF:
AKU

Kontrakten er nu godkendt/underskrevet af kommunen, mangler dog stadig godkendelse fra AKU`s bestyrelse.
Der forventes indkaldt til repræsentantskabsmøde den 25.5.2016, hvor budget for 2016/2017 skal forelægges til godkendelse. Grundet besparelser/fjernelse af kommunale tilskud, vil det blive nødvendigt med en forhøjelse af det administrationsbidrag, som boligorganisationerne betaler til AKU - p.t. kr. 565,00/bolig/år.

Aalborg Regatta                                                                                                                                                         Afholdes den 18.-19. juni 2016.                                                                                                                                        Det planlægges at afholde en reception på et af skibene, lørdag den 18. juni - kl. 13.00-kl. 15.00.  

GB:
Afd. 15 - Charlottehøj
                                                                                                                                                         Der er indkaldt til ekstraordinært beboermøde - den 10. maj 2016 - idet bestyrelsen har stillet mistillid til formanden, grundet bl.a. samarbejdsproblemer.


 
10: Underskrevne dokumenter - siden sidst
ON - gennemgik og kommenterede de underskrevne bilag

 
11: Bordet rundt
Lukket punkt

 
12: Eventuelt

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger