Gå til Indhold

Referat- Torsdag den 9. april 2015 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 19. marts 2015
Dagsordenens punkt 2 - Evaluering Temadag 2015

OB - ønskede beslutningen ændret til flg.:
Der skal være mere fagligt indhold i arrangementet - specielt om søndagen.
Temaweekend 2016, afholdes som tidligere, over 2 dage (lørdag/søndag).

OB deltager, som hidtil, aktivt i planlægningen af Temaweekendens faglige indhold.

OB afholder 2 årlige - uformelle møder - i lighed med det, som blev afholdt i Rebild, om lørdagen.

 
2: Kildeparken 2020
ON: - Den 20. marts 2015, blev indgået optionsaftale med M.T. Højgaard vedr. etablering af 4 "tårne" på Blåkildevej - ca. 80. ejerboliger.
Optionen er gældende i 1½ år og N.T. Højgaard går nu i gang med at finde interesserede investorer.
Vi har store forventninger til, at det - inden optionsaftalens udløb - vil lykkes at finde investorer, som vil opføre private boliger på Blåkildevej.

 
3: Ekstraordinært OB-møde den 05. maj 2015
Det blev besluttet at starte en proces, som indledes med flg. tema for mødet den 05. maj 2015:

Beslutningsmatrix - gennemgås, indledningsvis af ON
- Forventninger
  På mødet fremlægger de enkelte OB-medlemmer deres forventninger til bestyrelsesarbejdet
- Profiler - formand, næstformand
- OB`s opgaver jf. beslutningsmatrix

 
4: Orientering
IF:
Kanalkvarteret

07. april 2015, opfølgningsmøde m. bestyrelser/ansatte.
Der er nu et rigtig godt/positivt samarbejde i gruppen og dermed fremdrift i projektet.
Møde afholdt i BL`s 4. kreds
Stadig intet endeligt program for Hjallerup Marken. (IF har rykket).
Vi arrangerer bustur, for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, til markedet lørdag den 06. juni 2015.

ON:
Visionsworkshop for nyt botilbud til borgere med udviklingshæmning
08. april 2015 - 32 boliger for udviklingshæmmede i Aalborg Øst/Tornhøj.
Et væld af ideer/krav til de nye boliger, som bliver svært at få plads til indenfor rammebeløbet.
Møde i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Den 16. april 2015, har ministeren inviteret direktører fra de største almene boligorganisationer til møde, hvor emnet - radikalisering - skal døftes.
ON deltager.
Sponsorarrangement på pladsen, Rendsburggade 22
Onsdag den 13. maj 2015 - kl. 17.00 - kl. 18.00
"Mogens kom forbi", SIFA TV Bingo og "Den syngende post", står for underholdningen.
Markedsføring
ON - gav en status vedr. det foreløbige arbejde.
Kvoter
Endnu ingen afklaring.

MK - gav følgende orientering vedr. vindspærreplader
I henhold til den første orientering om vindspærreplader med højt indhold af magnesiumoxid, er vi nu
så langt i registeringen at vi kan konkludere følgende:
Afdeling 19, Sallingsundvej:
Alle blokke på Sallingsundvej er udført med vindspærreplade af mærker "Power Board", som har et højt indhold
magnesiumoxid. Afdeling er afleveret fra entreprenøren til Himmerland boligforening i september 2014, og er hermed dækket af garanti fra Byggeskadefonden.
Vi har lavet destruktive indgreb i facaderne og disse indgreb har ikke vist et forhøjet fugtniveau i facadeopbygningen.
Afdeling 22, Tambosundvej:
På Tambosundvej er der udført 14 blokke med vindspærreplade af mærker "Power Board", som har et højt indhold
magnesiumoxid. Vi skifter vindspærrepladen på de sidste 6 blokke, til et produkt fra Cembrit, som ikke er fugtsugende.
De 14 blokke med Power Board er ikke afleveret til Himmerland og vi må umiddelbart påregne, at de nu henstår under
Himmerland Boligforenings risiko. Dette juridiske forhold er dog ikke afklaret og vi må afvente en afgørelse.
For at følge de fugttekniske forhold i facaderne har vi indbygget fugtmålere. Disse fugtmåler kan følge fugtigheden i facader
de næste 5 år indtil batterierne er opbrugt. Vi forventer efter at de 5 år er gået, at have et retvisende billede af fugtigheden i facaderne.
Afdeling 16, Magisterparken:
I Magisterparken er der anvendt vindspærreplade af mærker "Power Board", som har et højt indhold magnesiumoxid.
Pladerne er anvendt i gavle på de lave blokke der ligger øst for højhuset. Pladerne er også anvendt på den østlige gavl
på højhuset. Da Byggeriet i Magisterparken ikke er afleveret til Himmerland og vi må umiddelbart påregne, at de nu henstår
under Himmerland Boligforenings risiko. Dette juridiske forhold er dog ikke afklaret og vi må afvente en afgørelse.
Afdeling 51, Blåkildevej:
På Blåkildevej var 3 blokke blevet monteret med vindspærreplader af mærket "Power Board". Vi har på Blåkildevej valgt at
skifte disse plader, før den endelige beklædning blev gjort færdig. Det samme er gældende for Gårdhusene, hvor pladerne
også skiftes. Omkostningen til denne udskiftning kendes ikke, men der arbejdes med et budget på ca. 1.000.000 kr.
Afdeling 6, Filstedvej:
På Filstedvej er der ikke anvendt vindspærreplader med magnesiumoxid.
På fælleshuset Filstedvej/Liselund var der på en del af huset anvendt Power Board som vindspærreplade. Vi har valgt at skifte
disse plader før den endelige beklædning blev opsat.
Afdeling 71, Idrætsbyen:
I Idrætsbyen er der ikke anvendt vindspærreplader med magnesiumoxid.
Beslutning:
OB tilsluttede sig de tiltag, som er fortaget i de enkelte afdelinger


 
5: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger