Gå til Indhold

Referat- Torsdag den 11. august 2016 - kl. 16.00

retur
 
1: Godkendelse af referater fra den 25. maj 2016 og den 16. juni 2016
Referater godkendt uden bemærkninger.

 
2: Konstituering af næstformand

Sagsfremstilling
Grundet arbejdsmæssige forhold ønsker Henrik Møller at fratræde posten som næstformand.
Henrik Møller ønsker dog fortsat af være medlem af organisationsbestyrelsen.

Beslutning                                                                                                                                                                               IN - valgt som næstformand.


 
3: Orientering om driftsoptimering v. Jørn Juul

Sagsfremstilling
Punktet er ønsket af EJ.

Beslutning
Punktet udgår, da JJ er på ferie.
JJ giver en orientering på det formandsmøde, som afholdes den 25. august 2016.


 
4: Evaluering af repræsentantskabsmøde den 16. juni 2016

Sagsfremstilling
Punktet er ønsket af AN.

Beslutning
AN - udtrykte utilfredshed med dirigenten.
Der var enighed om, at vi til næste års repræsentantskabsmøde forsøger at finde en anden.


 
5: Indkaldelse af suppleanter
Sagsfremstilling
Punktet er ønsket af AN

Beslutning
AN - efterlyste rammerne for, hvornår der indkaldes suppleanter.

IF - indtil dato har vi ikke haft en egentlig politik på området, da det ikke har været nødvendigt.
Suppleanter har udelukkende været indkaldt i forbindelse med et medlems udtræden af OB.

OB havde en længere drøftelse, som resulterede i, at der var flertal for at fortsætte den hidtidige praksis, hvor suppleanter kun indkaldes, når et medlem udtræder af OB, i utide.


 
6: Studietur 2017

Sagsfremstilling
Jvf. tidligere beslutning i OB, afholdes studietur, hvert 2. år.
Det betyder, at der i 2017 afholdes studietur.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter/beslutter tid og sted.

Beslutning
Det blev besluttet, at studieturen i 2017, går til Barcelona, da her pågår mange/store projekter, både når det gælder nybyggerier og renoveringer.

Adm. udarbejder tidsplan, program m.v.


 
7: Trækningsret

Sagsfremstilling
Ifølge interne regler skal med jævne mellemrum indhentes ansøgninge vedr. egen trækningsret.
For at nå det i 2016, er opstillet en tidsplan som vi gerne vil have OB til at tilslutte sig.

Tidsplan vedr. tildeling af trækningsretsmidler:
August - OB møde - godkendelse/iværksættelse af procedure vedr. tildeling af trækningsretsmidler
September - administration - udsendelse af information vedr. indhentelse af ansøgninger.
Oktober - administration - behandling af indkomne ansøgninger.
November - OB møde - indstilling/godkendelse af udvalgte ansøgninger.
Der udleveres regler for anvendelse og finansiering m.v. af trækningsretsmidler, tidligere vedtaget af OB.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB godkender foreslåede tidsplan for tildeling af trækningsretsmidler.

Beslutning
Administrationens indstilling enstemmigt godkendt.


 
8: Disponering af midler fra grundsalg afd. 6
Sagsfremstilling
Der har igennem hele perioden, fra grundsalget og frem til i dag, været fokus på, at det beløb som fremkom fra grundsalget, i afdeling 6, skulle geninvesteres i afdelingerne til glæde for beboerne, i afdeling 6, Filstedvej og den nye afdeling 70, Liselund.

Administrationens indstilling
Jvf. de udleverede opgørelser indstilles, at OB godkender den disponering, som er foretaget med midler fra grundsalget.

Beslutning
Administrationens indstilling enstemmigt godkendt


 
9: Status byggeteknisk afd.
ON - gav en status på mødet.

 
10: Status drift
ON - gav en status på mødet.

 
11: Status økonomi
ON - gav en status på mødet.

 
12: Status udlejning

GB - gav en status på mødet.

Ungdomsboliger - alt udlejet
Blåkildevej - stadig ledige rækkehuse i flere plan. Fuld udlejning i øvrige boligtyper.
Svenstrup afd. - antallet af fraflytninger stiger. Ingen lejetab.


 
13: Orientering

 Punkt 13a - Ansøgning fra afd. 66/Larsen Waterfront

IF:
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i AKU - den 08. august 2016.
Vedtægtsændringer og budget blev vedtaget. Dog var repræsentanterne fra organisationerne i Bo I Aalborg utilfredse med såvel vedtægts- som budgetforslag - og afgav ikke deres stemmer.

Fordeling af beboermøder - september 2016
De møder, hvor SE og HL skulle repræsentere OB, blev fordelt mellem de øvrige OB-medlemmer.

Aalborgbo
Der er indkaldt til møde den 19. september 2016

ON:
Flygtningeboliger
Aalborg Kommune har indkaldt til møde den 16. august 2016

Fælles beboermøder
Fra økonomiafdelingen er kommet forslag om, at afdelinger, som er beliggende i umiddelbar nærhed af hinanden, afholder beboermøder på samme tidspunkt. Økonomikonsulent og inspektør vil på denne måde kunne cirkulere mellem møderne og derved afvikle flere møder på én aften.
Umiddelbart var der lidt betænkelighed ved forslaget.
Der blev nedsat et udvalg, som skal udarbejde et forslag til behandling i OB.
Udvalget består af: AN, Jimmy Rasmussen og en repræsentant for inspektørerne og GB.
Udvalgsarbejdet startes op i oktober 2016.

Møder 2017
Enighed om flg. møder og tidspunkter for afholdelse:

Temaweekend 2017
04.-05. marts 2017, på Hotel Comwell, Rebild Bakker

Repræsentantskabsmøder 2017
15. juni 2017 - kl. 17.00
16. november 2017 - kl. 17.00

Formandsmøder 2017
30. maj 2017 - kl. 16.30
05. oktober 2017 - kl. 17.00

Punkt 13a.
Ansøgning fra afd. 66/Larsen Waterfront
Ansøgningen blev behandlet og enstemmigt imødekommet.


 
14: Underskrevne dokumenter, siden sidst
ON - gennemgik og kommenterede de underskrevne bilag.

 
15: Bordet rundt
Lukket punkt

 
16: Eventuelt

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger