Gå til Indhold

Referat- Tirsdag den 15. maj 2018.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 17. april 2018
Referat godkendt med flg. ændring:

Punkt 5 - Affaldshåndtering i "etageboliger"

Under dette punkt er tilføjet yderligere 2 udvalgsmedlemmer
Anne Tidemand-Dal - tovholder
Sofie Broch
Kim Bech
Jørn Juul
Tina Ochsendorf
Christian Mogensen


 
2: Gennemgang af revisionsprotokollat og årsregnskab 2017 v. Deloitte
Sagsfremstilling
Regnskabet udviser et overskud på kr. 59.910. Budgettet for 2017 viste balance.

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Nettorenteindtægten har været nogenlunde som forventet i 2017. Den blev lidt større end budgetteret med en opnået gennemsnitsrente på 1,76 %.

I øvrigt henvises til gennemgangen af årsregnskabet og protokollatet ved Deloitte.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskabet for 2017 m. tilhørende protokollat.

Beslutning
RSB gennemgik hovedpunkterne i Årsregnskab 2017.
Den udførte revision har ikke givet anledning til anmærkninger, da Himmerland er en velfunderet/veldrevet organisation. Årsregnskabet kan derfor forsynes med en blank påtegning.

LBS og RSB kommenterede hovedkonklusionerne i protokollatet, herunder organisationsbestyrelsens øgede forpligtelser i forhold til sikring af god økonomistyring/ egenkontrol og større krav til årsberetningen.

Årsregnskab 2017 for Himmerland Boligforening og Himmerland Erhverv blev herefter enstemmigt godkendt.

 
3: Sponsorstøtte - The Tall Ships Races 2019
Sagsfremstilling
I forbindelse med afholdelse af The Tall Ships Races 3.-6. juni 2019, har vi fra Aalborg Kommune modtaget henvendelse vedr. sponsorstøtte t. arrangementet.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at vi sponsorerer i samme størrelsesorden, som tidligere. 

Beslutning
Indstilling enstemmigt godkendt.

 
4: Forsikringsrådgivning
Sagsfremstilling
Fra et forsikringsselskab har vi modtaget et tilbud om uvildig forsikringsrådgivning for vore beboere.

Årligt honorar kr. 120.000,00 excl. moms

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter/beslutter om tilbuddet vil have relevans for vore beboere.
 
Beslutning
Der var enighed om, at tilbuddet ikke har relevans - for dyrt i forhold til "udbyttet".

 
5: Underskrevne dokumenter, siden sidst
Dokumenter tidl. fremsendt. Ingen bemærkninger

 
6: Bordet rundt
Lukket punkt

 
7: Eventuelt

ON:

Ghettoplanen
BL har været stærk i kommunikationen omkring inddragelse af landsbyggefondsmidlerne.
Der er nu politisk flertal for, at Landsbyggefonden "kun" bidrager med kr. 10 mia.
Det betyder bl.a., at de planlagte renoveringsopgaver i bl.a. vestbyen kan gennemføres, hvis ellers beboerne stemmer ja.
Bestemmelsen om, at der i et givet område må være max. 40% almene familieboliger giver udfordringer i visse kommuner, specielt hvis der ikke igangsættes nybyggerier.

Renovering afd. 11/Kastetvej
På beboermøde den 09. maj 2018, var der flertal for, at spørgsmålet om renovering - ikke - sendes til urafstemning.
Dermed bliver der ikke udført renovering, med landsbyggefondsmidler.
Nødvendig udskiftning af tag m.v. finansieres via optagelse af banklån.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger