Gå til Indhold

Onsdag den 29. marts 2017 - kl. 16.00

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 11. februar 2017
Referat godkendt, uden bemærkninger

 
2: Evaluering af Temaweekend 2017
OB drøftede afviklingen af Temaweekenden
Alle var enige om, at weekenden var en succes
Flot indlæg af Fremtidspanelet, som bar præg af stor faglig viden
Stor tilfredshed m., at gruppearbejde er blevet erstattet af indlæg/debat i salen - giver større engagement fra deltagernes side
For ringe repræsentation fra ejendomsfunktionærerne. Der skal arbejdes på at få flere med


 
3: Status byggeteknisk afd.
ON - gav en status på mødet

 
4: Status drift

ON:

Mus-samtaler
Der pågår Mus samtaler med funktionærerne. Vi er nået til sidste etape, hvor det er VM, der afholder Mus samtale med GM/ejendomsfunktionærerne

Plejeplaner
Første hold ejendomsfunktionærer har været på kursus i Sandmosen, hvor de har arbejdet med plejeplaner, i egne afdelinger
Plejeplanerne skal bidrage til at opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne, i den daglige drift
Skal komme til udtryk i årsplaner, således der kan sættes ind, med den rigtige og rettidige pleje på det enkelte område

Blue Willies
Blue Willies rapporterne fra 2015, skal opdateres. Opstart inden påske
Rapporterne beskriver afdelingens status med fokus på sikkerhed, både for bygningerne i forhold til brand, vandskader osv. samt tryghed og sikkerhed for beboerne

Samarbejdsaftaler
Aftalen med OTIS vedr. service og reparation af elevatorer er opsagt
Levede ikke op til vore krav om service og fakturering
Ny aftale er indgået med Schindler Elevator, pr. 1. marts 2017


 
5: Status økonomi
 ON:
Regnskabsudarbejdelse pågår   
Revisor opstarter gennemgang 21. april

Afkast:   
Senere på året  
Afkastrapporter modtages pr. 31. marts

Administrationslokalerne og afd. 74/Nyhavn
Vi arbejder med at få finansieringen på plads

 
6: Status udlejning

GB:
Ravnkildevej/Blåkildevej

Udlejningen går OK, kun få ledige


Odinsgade

Visse udlejningsvanskeligheder, når det gælder familieboligerne/rækkehusene


Leanforløb  vedr. genhusningsprocessen

Er netop afsluttet. Skulle gerne resultere i en bedre beboerservice, bedre styring/optimering af hele processen. Alle tilgår den samme platform og gør os dermed mindre sårbare.
Et af resultaterne fra leanforløbet er, at medarbejderne i udlejningen overtager de samtaler, som afholdes med de enkelte beboere, i forbindelse med deres genhusning.


 
7: Orientering

IF:
 AKU
Repræsentantskabsmøde afholdt den 15. marts 2017
Her blev enstemmigt besluttet af AKU fortsætter i sin nuværende form, dog i en "slanket" udgave (Model 1)
Jane Christensen - Plusbolig - indvalgt i bestyrelsen
Arbejdsgruppen fortsætter som støtte til bestyrelsen


ANTV
Den meget omtalte Alabu-model tilbydes nu alle boligorg
Ikke int. for Himmerland, da vi ønsker fritvalgsordningen


4. kreds
Strukturændringer.
Kredsbestyrelserne udvides fra 5 til 8 medlemmer - IF indtræder


HM:
BL-kursus
HM har deltaget i et kursus vedr. mødetilrettelæggelse - godt/lærerigt


ON:
Deleboliger

Møde med Aa.K., i næste uge.

Orienteringsmøder i vestbyen
I forbindelse med de kommende renoveringer i vestbyen, har der været afholdt orienteringsmøder i afd. 10-11-12 og 13
Møderne forløb fint - positive indstillinger til projekterne
I løbet af sommeren afholdes urafstemningerne


 
8: Underskrevne dokumenter, siden sidst
ON - gennemgik/kommenterede de underskrevne dokumenter

 
9: Bordet rundt
Lukket punkt

 
10: Eventuelt
SE:
Ramblaen

Her er igen konstateret kakerlakker. Bekæmpelse igangsat

HM
Delebiler

Ordningen er nu etableret i Svenstrup

ON:
Charlottehøj/svævebane

Naboer i parcelhuse har igen, igen klaget over svævebanens placering. De føler sig generet af støj.
Klagerne er tidligere afvise af kommunen og div. andre instanser. Vi fastholder placeringen, da bestemmelser/regler er opfyldt

Formandsmøde
Ændres fra den 30. maj 2017 - til den 23. maj 2017

Repræsentantskabsmøde
Ændres fra den 16. november 2017 - til den 23. november 2017


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger