Gå til Indhold

Onsdag den 23. maj 2012 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 26. april 2012
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Godkendelse af regnskab 2011
Revisor gennemgik og kommenterede de enkelte konti i det fremsendte årsregnskab for 2011.

Revisionsfirmaet Deloitte anser Himmerland for en god og veldrevet forretning, som ikke har givet anledning til
bemærkninger.

Indstilling.
Det indstilles, at OB godkender foreningens regnskab for 2011.

Beslutning:                                                                                                                                                    Årsregnskab 2011 enstemmigt godkendt


 
3: Status renovering/nybyggeri
ON - gav en status på de enkelte opgaver.

I starten af juni kommer der besøg fra Landsbyggefonden, som i denne forbindelse skal besigtige afd. 3/Henning Smithsvej og Kildeparken.
Vi håber, at renoveringsprojekterne kan fremrykkes, da der er bevilget yderligere midler til renoveringer.


 
4: Orientering
PA:
Afholdte møder
City In Between - en arkitektkonkurrence om udviklingen i det østlige Aalborg.
2 af de 5 forslag går videre og vinderen udpeges v. en konference i juni 2012.

BL-4. kreds - møde afholdt den 12.5.2012. bl.a. nedsættelse af strukturudvalg, hvori PA fik sæde.

13.6.2012 - afholder BL repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand.

Kunstværk til Sundheds-og Kvartershuset
Det ser ud til, at kunstværket nu kan finansieres uden udgifter for Himmerland, da der er givet tilsagn om bidrag fra div. fonde.

Markedsføring
Uddannelsesrådet har afholdt møde vedr. profilering/branding af Aalborg som studieby.
Der bliver optaget en video, bl.a. fra vores afd. 64/Kvadratet.
Henning Larsen Architects har udarbejdet forslag til festivaltelt.

IF:
ANTV
Stofa nedlægger deres kundecenter på Gasværksvej og flytter i stedet til lokaler på hjørnet af Boulevarden/Sankelmarksgade.

ON:
Trækningsretsmidler
Ansøgninger om trækningsretsmidler vil først blive indhentet efter sommerferien. Info herom vil tilgå afdelingsbestyrelserne.

Status Hird og Ko
Der er nu gennemført interviews med udvalgte persongrupper. Efter sommerferien arbejder OB videre med projektet, således resultatet - en brandplatform - kan fremlægges på repræsentantskabsmødet i nov. 2012.


Møde med LO - ang. bl.a. uorganiseret arbejdskraft. Vi har i forvejen sociale klausuler i vore kontrakter.
Godt møde med en god dialog!


Klub Himmerland - nyt koncept under vejs.


 
5: Eventuelt
ON - såfremt Aalborg Byråd på sit næste møde godkender byggeriet på havnen, vil der blive afholdt 1. spadestik den 16. juni 2012.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger