Gå til Indhold

Onsdag den 21. marts 2012 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 09. februar 2012.
Referat godkendt uden bemærkninger. 

 
2: Salg/køb afd. 6/70.
Som en del af renoveringen af afd. 6 - Liselund/Filstedvej - skal der ske en opsplitning af afdelingen. Det medfører, at den gamle afd. 6 frasælger jord til den nye afd. 70/Liselund - jf. renoveringstilsagn fra Landsbyggefonden.

Det indstilles, at OB godkender ovennævnte køb/salg, således endeligt skøde kan udarbejdes/tinglyses.


Beslutning. Indstilling enstemmigt vedtaget.


 
3: Indkøb af iPads til organisationsbestyrelsen.
Flere OB-medlemmer har fremsat ønske om indkøb af iPads.

Anvendelse af iPad reducerer papirforbruget, giver en bedre brugeroplevelse, når man navigerer rundt i dokumenter og lister, fylder og støjer mindre end almindelige bærbare computere.
Kan hjælpe beslutningstagere til overblik over mødets indhold, bedre forberedelse og dialog mellem mødets deltagere. Mødedeltagerne kan tilføje notater til de enkelte afsnit i dagsordenpunkterne og dele dem med de øvrige deltagere. Systemet holder selv styr på, hvem der har adgang til dagsordener, punkter, bilag og kommentarer.


Beslutning.
ON præsenterede programmet - edagsorden - som bl.a. kan anvendes til håndtering af papirløse dagsord./referater.
Indkøb af iPads enstemmigt godkendt.


 
4: Kredsvalgmøde den 12. april 2012.
I fortsættelse af sidste OB-møde har administrationen - til BL - indberettet Peter Anker, som kandidat til
kredsbestyrelsen.

PA oplyste, at Aalborgbo støtter hans kandidatur, ligesom flere andre fra BL-kredse har givet udtryk for støtte).

 
5: Formandsmøde den 12. maj 2012.
Formandsmøde er tidligere aftalt til lørdag den 12. maj 2012, med bustur til såvel nybyggerier og som eksisterende afdelinger.

Beslutning.
Program:
- Bustur til udvalgte afdelinger og afdelinger med nybyggerier f.eks. afd. 6-14-15, Kildeparken og Odinsgade
- Startidspunkt: kl. 09.00
- Afslutning/frokost på Nordkraft - kl. ca. 13.00-13.30.


 
6: Evaluering af weekendseminar den 3.-4. marts 2012.
Antal deltagere: 112
Udeblivelser: 2
Vi har modtaget rigtig mange positive tilkendegivelser vedr. arrangementet, som giver et klart signal om, at "formen" er rigtig.
Der var stor interesse for gruppearbejdet, men ønsker om mere tid.

Beslutning.
I OB var der stor tilfredshed med seminaret, stort udbytte, god stemning m.v.
Flg. enstemmigt vedtaget:
- Ingen refusion af drikkevarer fra bar/minibar (klar besked i f.m. de praktiske informationer, som blev givet    v.seminarets start)
- Weekendseminar afholdes i 2013
- Deltagerbetalingen i 2013, afholdes af de enkelte afdelinger.
- Hovedforeningen betaler foredrags-/indlægsholdere
- Mere tid til gruppearbejde og workshops
- Nedtoning af udgifter til foredrags-/indlægsholdere på seminaret i 2013
- På repræsentantskabsmødet i november 2012, engageres "indspark"fra kendt foredragsholder.


 
7: Status nybyggeri/renoveringer.
ON gennemgik og kommenterede de enkelte renoverings-/nybyggerier.

Supplerende bemærkninger:

Afd. 14 - Golfparken:
Grundet uforudsete udgifter til udbedring af fejl/mangler, må påregnes, at der kommer en ansøgning om økonomisk tilskud fra dispositionsfonden.

Afd. 16 m.fl.:
Samarbejdet med rådgiverfirmaet Nord er afbrudt, grundet meget dårlig/mangelfuld opfølgning/rådgivning i de afdelinger, hvor de har været rådgivere.
Sagen kører via parternes advokater, med henblik på ophævelse af de indgåede rådgiveraftaler.

Sundheds- og Kvartershuset:
Alt er endnu ikke udlejet, men læger menes at være på vej.
Officiel indvielse planlagt til den 28. september 2012.

Afd. 61 - Odinsgade:
Fremvisning planlagt til den 14. og 15. april 2012.

Afd. 64 - Eternitten (familieboliger)
Længere redegørelse omkring uenigheden med grundsælgeren:
- Byggemodning
- Tillægspris for ekstra byggeret

Afd. 71 - Idrætsbyen:
Klager fra naboer skyggeproblemer, ligger nu i Naturklagenævnet, men vedrører ikke Himmerland.


 
8: Orientering
PA:
Afholdte møder
Møde med Ældresagen vedr. etablering af "Olle Koller" i eksisterende byggerier ? f.eks. i afdelinger, som
står foran renoveringer.
Enighed om, at vi skal være OBS, hvis projektet kan indarbejdes i fremtidige renoveringer.

Møde med rådmand Thomas Kastrup og Uddannelsesudvalget vedr. branding af Aalborg.
Aalborg Kommune er tovholder omkring økonomien og har bedt Henning Larsens Tegnestue udarbejde forslag/tegning til et telt, som kan benyttes på Roskilde Festival m.v.
Projektet forelægges/diskuteres på næste møde i Aalborgbo.
I OB var der enighed om, at det lyder som et spændende projekt, men vi skal sikre os, at økonomien afholdes af Aalborg Kommune.

Møder vedr. vandkunst til Sundheds- og Kvartershuset.
Forventet bevilling fra div. fonde/sponsorer.

Møde afholdt med Platform4.
Projektforslag vedr. etablering i Kildeparken blev udleveret til OB.
EC m.fl. bekymrede for økonomien i projektet.
OB besluttede, at sagen ikke behandles før vi har et konkret tilsagn fra Landsbyggefonden.
PA meddeler Platform4, at sagen sættes i bero indtil videre.

IF:
- Nyt fra BL
Intet nyt

- Nyt fra ANTV
Stor tilfredshed med den nye Zaptor 2

ON:
Tildeling af midler fra - Det gode boligliv
Fra Real Dania har vi fået tildelt kr. 150.000,- som skal anvendes til en undersøgelse af, hvordan vi får erhvervsboliger ind i afdelingerne i Kildeparken.

Endvidere har vi fået kr. 150.000,- til forundersøgelse vedr. etablering af den planlagte sportshangar i Kildeparken.


 
9: Eventuelt
-

 
10:

 
11:

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger