Gå til Indhold

Onsdag den 17. maj 2017 - kl. 16.00.

retur
 
1: Gennemgang/godkendelse af Årsregnskab 2016

Regnskabet udviser et overskud på kr. 84.873. Budgettet for 2016 viste balance

Resultatet betragtes som tilfredsstillende

Nettorenteindtægten har været udmærket i 2016 og blev større end budgetteret.
Den opnåede gennemsnitsrente blev 2,45 %

I øvrigt henvises til gennemgangen af årsregnskabet og protokollatet ved Deloitte

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB godkender Årsregnskab 2016

Beslutning
LB og RB gennemgik og kommenterede Årsregnskab 2016/udvalgte konti. Gav udtryk for, at der er styr på tingene og derfor ikke de store bemærkninger til regnskabet.

Driftsoptimering har medført store besparelser, med heraf følgende huslejenedsættelser, i flere afdelinger

I forbindelse med forvaltningsrevision er det vigtigt, at der opsættes mål, således det efterfølgende er muligt at evaluere resultaterne

OB fik udleveret oversigt, visende afdelingernes resultater

Årsregnskab 2016 blev enstemmigt godkendt


Efterfølgende blev afholdt generalforsamling i Himmerland Erhverv.
RB - gennemgik og kommenterede den fremsendte Årsrapport 2016, med tilhørende opgørelse over skattepligtig indkomst

Beslutning
Årsrapport 2016, enstemmigt godkendt


 
2: Godkendelse af referat fra den 01. maj 2017
Referat godkendt, uden bemærkninger

 
3: Vision og målsætning
På OB`s strategimøde den 11. februar 2017, blev vores nuværende vision/målsætning gennemgået

Der var enighed om, at der skal ske en "opdatering" - færre ord, mere rammende

På ovennævnte møde kom flere forslag til ændringer m.v.
Det blev aftalt, at IF/IN/ON - indarbejder de foreslåede ændringerne, hvorefter nyt oplæg fremlægges til OB`s godkendelse

Beslutning
ON - viste/kommenterede idéskitse til vores fremtidige vision/målsætning

Der var enighed om, at forslaget opfylder de ønsker/krav, som OB tidligere har drøftet.

ON - "bygger" videre på idéskitsen, således vores nye vision/målsætning kan behandles/godkendes på et OB-møde, inden det endelige forslag forelægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet - den 23. november 2017

 
4: Eventuelt
IF:
Tilskud fra hovedforeningen

Hovedforeningen har i mange år givet et tilskud på kr. 100,00 pr. lejemål, i forbindelse med markering af afdelingers jubilæer - 25, 50 og 75 år
Tilskud gives, når jubilæer markeres ved afholdelse af arrangementer, hvortil alle beboere inviteres
IF - stiller forslag om, at tilskuddet forhøjes til kr. 150,00 pr. bolig
Forslaget blev enstemmigt godkendt

ON:
Sociale medier

Orienterede om vores annoncering på de forskellige sociale medier


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger