Gå til Indhold

Onsdag den 14. november 2018

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 04. oktober 2018
Referat godkendt, uden bemærkninger.

 
2: Orientering vedr. feje/sug ordning v. Jørn Juul
Sagsfremstilling
Der arbejdes på etablering af fælles feje/sug anlæg på tværs af afdelingerne.

Beslutning
JJ - gav en nærmere orientering vedr. bl.a. Himmerlands store maskinpark, hvor udnyttelsesgraden i mange tilfælde er alt for lav. Planen er derfor at få solgt ud af de maskiner, som ikke længere benyttes.
Fremadrettet lægges op til et større maskinfællesskab, mellem de afdelinger, hvor det giver mening.
JJ - orienterede ligeledes om forsøgsprojektet "fælles feje/sug anlæg", som de seneste måneder har kørt på tværs af afdelingerne.
Resultatet heraf har indtil videre været positiv - bedre udnyttelse af maskiner samtidig med der er sket en opgradering af renholdelsesniveauet.

I OB - var der enighed om, at følge den fremlagte "køreplan".

 
3: Evaluering - beboermøder 2018
Sagsfremstilling
Årets ordinære beboermøder - aug./sept. - er nu afsluttet.
På formandsmødet den 04.10.2018, blev givet en orientering vedr. bl.a. administrationens oplevelser af møderne.

Formandens indstilling
Det indstilles derfor, at OB-medlemmerne fremlægger deres oplevelser af møderne.
Hvad gik godt/hvad gik mindre godt, ændringer t. forretningsorden, OB`s fremtidige deltagelse i møderne m.v.?

Beslutning
Alle var enige om, at deltagelse i beboermøderne giver et godt indblik i de ting, som rør sig i afdelingerne.

OB`S fremtidige deltagelse i ordinære beboermøder
Da der bliver flere og flere afdelinger i Himmerland, er det ikke muligt m. repræsentation fra OB, på alle møder.
OB havde derfor en drøftelse, vedr. nødvendigheden af deres deltagelse i samtlige afdelinger.
Her var forskellige forslag:
    Afdelingsbestyrelserne skal give en tilbagemelding, hvis de ønsker en rep. fra OB
    Afdelingsbestyrelserne skal melde ind, hvis ikke de ønsker rep. fra OB
    Afdelinger med under 50 boliger - ingen deltagelse fra OB
    Afdelinger, hvor der de senere år har været under 10 deltagere - ingen rep. fra OB

Konklusion
Afdelinger med under 50 boliger - ingen rep. fra OB.
Afdelinger, hvor der de senere år har været under 10 deltagere - ingen rep. fra OB.
Såfremt der fremkommer ønsker om OB`s deltagelse i ovennævnte tilfælde, vil disse naturligvis blive imødekommet, så vidt det er muligt.

 
4: Orientering vedr. nye projekter v. Ole Nielsen
ON - orienterede om de projekter, som vi p.t. arbejder med at få i hus.

 
5: Status byggeteknisk
ON - gav en status vedr. de enkelte renoveringsopgaver og nybyggerier.

 
6: Status drift

Talenthold

Talenterne følger deres mentor - bl.a. for at få et bredere kendskab til gennemførelse af markvandringer, udarbejdelse ad D&V-planer.


Samarbejdsaftaler

Genforhandling m. flere af vore leverandører. I de fleste tilfælde er indgået nye samarbejdsaftaler


Råderet

I enkelte tilfælde vil det fremadrettet være muligt at gøre brug af overdragelseserklæringer, i forbindelse med fraflytninger. Eksempelvis når det handler om overtagelse af drivhus, skur, hårde hvidevarer m.v.


 
7: Status økonomi
ON - gav en status vedr. seneste opgørelse omkring afkast hos vore kapitalforvaltere.

 
8: Status udlejning
Kildeparken - afd. 50, 51 og 52
Overordnet set går udlejningen OK.
I afd. 52/Fyrkildevej frigives pr. 01.11.2018 ca. 30 boliger til udlejning. Heraf er p.t. udlejet 20 stk.

Afd. 84/"Siloen"
U-boliger - revet væk.
Familieboliger - p.t. 5 ledige
Åbent hus-arrangement lørdag den 03. november 2018 - mange besøgende, stor interesse

Genhusninger - forløber planmæssigt.
Afd. 3 - problemer omkring manglende overholdelse af tidsplanen, ser ud til at løse sig, jo længere renoveringen skrider frem.

 
9: Underskrevne dokumenter, siden sidst
ON - gennemgik de underskrevne dokumenter

 
10: Bordet rundt
Lukket punkt

 
11: Eventuelt
AN:
Spurgte ind til weekendkonferencen i Frederikshavn den 5.-6. oktober 2018.
Flere af deltagerne gav et resume fra konferencen (en af de bedre), hvor hovedtemaet var -
FN`s 17 verdensmål.

AN:
Resultatet af affaldsudvalgets arbejde?
AD - der har været afholdt møder. Konklusion under udarbejdelse.

ON:
Ghettoudvalget var torsdag den 01.11.2018, på besøg i Kildeparken.
Ny ghettoliste offentliggøres ca. 01.12.2018.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger