Gå til Indhold

Mandag den 29. april 2019

retur
 
1:  Godkendelse af referat fra den 19. marts 2019
Referat godkendt, uden bemærkninger

 
2: Konstituering frem til repræsentantskabsmøde den 20.06.2019
Sagsfremstilling
Drøftelse af praktik vedr. konstituering

Beslutning
På repræsentantskabsmødet den 20.06.2019, foreslår en enig bestyrelse TO som kandidat til formandsposten.

AN fortsætter på næstformandsposten indtil repræsentantskabsmødet.

Dirigent på repræsentantskabsmødet: Advokat Stefan Muurholm

AN rejste spørgsmålet om orlov til OB-medlemmer. Mener det giver uro og manglende stabilitet i bestyrelsen.

OB havde herefter en længere debat m. drøftelse af bl.a. fordele/ulemper.

Spørgsmålet blev herefter sendt til afstemning - m. flg. resultat:

Imod tilladelse til orlov - 6 stemmer - 3 blanke

Med ovennævnte afstemningsresultat, vil det ikke - i den nuværende bestyrelse - være mulighed for orlov.

Deltagelse i OB-møder - via eksempelvis skype - vil ikke være en mulighed. 
3: Orientering vedr. div.

ON: 
Trækningsretsmidler
Normal procedure har været, at afdelingerne hvert 3 år, kan ansøge om trækningsretsmidler.
Dette vil ikke være muligt i år, da Landsbyggefonden har lagt beslag på store beløb herfra, ligesom der på sidste møde - den 19.03.2019 - blev givet større beløb til afd. 51 og afdelingerne i AUC-kvarteret.
Orientering herom sendes til samtlige afdelingsformænd.

Tornhøjgaard
Her afholdes 1. spadestik den 30.04.2019. Fortsat ingen afklaring vedr. tilkørselsforhold til afdelingen).

AN:      
Situationen vedr. utilpassede unge?
GB - I den senere tid har der været ro i afdelingerne. Vi fornemmer der er sket el. andet, som har fået de unge væk fra tidl. opholdssteder.
Kommunen har indkaldt orienteringsmøde den 14.05.2019.

Strategimøde
Beklagede, at det planlagte strategimøde - den 06.04.2019 - måtte aflyses grundet afbud.
Opfordrede til, at respekterer de mødedatoer, som man sammen har aftalt.
Et strategimøde er et meget vigtigt møde, for hele organisationen, og derfor bør her være mødepligt.

Nyt tidspunkt for mødet aftales efter repræsentantskabsmødet den 20.06.2019.


 
4: Underskrevne dokumenter, siden sidst
Ingen bemærkninger

 
5: Bordet rundt
Lukket punkt

 
6: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger