Gå til Indhold

Mandag den 18. april 2011 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 24. marts 2011
Referat godkendt uden bemærkninger 

 
2: Bestyrelses- og direktionsberetning 2010
Skriftlig beretning udarbejdes til repræsentantskabsmødet den 9. juni 2011. OB besluttede, at beretningen skal have samme opbygning som 2009-udgaven. Evt. ønsker om nye punkter fremsendes til PA snarest.

 
3: Fusion med Svenstrup Boligforening
De seneste 7 år har vi administreret Svenstrup Boligforening, med 35 lejemål. Foreningen har igangsat en proces med henblik på fusion med Himmerland. I OB var der enighed om at tilskutte sig en fusion, dog betinget af, at den ikke får økonomiske konsekvenser for Himmerland. Fusionsforslag fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 9. juni 2011.

 
4: "Nøglens" fremtid/informationsniveau
EC orienterede om de drøftelser, som redaktionsudvalget havde haft på sit seneste møde. OB havde en længere debat om Nøglens fremtid. Flere var af den opfattelse, at dens nuværende form har overlevet sig selv, da informationerne er for gamle, når bladet udgives - har tidligere været vist på vores hjemmeside. Nøglen og den fremtidige informationsform medtages i den mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet den 9. juni 2011. Efter repræsentantskabsmødet punktsættes emnet på et af de f'ørstkommende OB-møder.

 
5: Status nybyggeri og renoveringer
ON orienterede om den seneste udvikling på området. Informationsmateriale vedr. de mange nye afdelinger er under udarbejdelse.

 
6: Siden sidst
Evaluering formandsmøde - den 4. april 2011.
Fint arrangement med stor tilslutning, livlig debat og god stemning.
Bus- og biografpremiere den 2. aptil 2011.
Alt forløb planmæssigt, fin bus, gode film. Stor interesse blandt de fremmødte vedr. projekt "Kildeparken 2020".

 
7: Orientering
ON: Vi mener ikke kommunen lever op til sine forpligtelser, i tilfælde, hvor beboere er truede af udsættelser, grundet huslejerestancer. Derfor har vi skrevet til kommunen med henblik på at få iværksat en forebyggende indsats.

 
8: Eventuelt
Intet.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger