Gå til Indhold

Mandag den 10. oktober 2016 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 11. august 2016
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Budget 2017
Sagsfremstilling
Budgettet for 2017 er som tidligere år budgetteret ud fra at boligorganisationen ikke skal oparbejde en formue på afdelingernes bekostning. Budgettet er derfor budgetteret uden henlæggelse til overskud. Der er dog fortsat indarbejdet henlæggelse til arbejdskapital som lovgivningen åbnede op for.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgettet for 2017.

Beslutning
JS gennemgik og kommenterede det fremsendte budget for 2017.

Budget 2017 blev enstemmigt godkendt.


 
3: Bæredygtighedspolitik
Sagsfremstilling
Som tidligere drøftet skal der på repræsentantskabsødet den 17. november 2016, fremlægges beslutningsforslag til Himmerlands bæredygtighedspolitik.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB godkender det fremsendte. forslag til fremlæggelse/godkendelse i repræsentantskabet.

Beslutning
ON - kom med nogle få supplerende bemærkninger til det fremsendte forslag.
Der vil ske småjusteringer, inden materialet udsendes til repræsentantskabet.

Forslag til bæredygtighedspolitik blev enstemmigt godkendt.

 
4: Henvendelse fra Ramblaen vedr. dirigent på beboermødet
Lukket punkt (personrelateret)

 
5: Procedure for beboerklager

Sagsfremstilling
En konkret klagesag, i en af foreningens afdelinger,  udviklede sig desværre i en meget uheldig retning, grundet bl.a. modsatrettede opfattelser afdelingsbestyrelsen og administrationen imellem.
Dette medførte store uhensigtsmæssigheder blandt alle de implicerede parter og blev derved også et debatemne blandt afdelingens beboere.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB beslutter kompetencefordelingen i fremtidige klagesager.

Beslutning
IF - refererede hændelsesforløbet i den omtalte sag.
Kunne stærkt anbefale, at fremtidige klagesager udelukkende behandles i forvaltningen, da det er den eneste måde, hvor relationer/følelser ikke kommer i spil.

Enstemmigt besluttet, at kompetencerne omkring klagebehandling ligger i administrationen/ forvaltningen


 
6: Tilskud fra dispositionsfonden til etablering Tadaar-standere
Sagsfremstilling
ON - gav en status vedr. Tadaa-projektet i Sundparken. En stor succes, da der er rift om bilerne.

Fra flere afdelinger er der kommet ønsker om etablering af Tadaa-standere.

Det foreslås derfor, at dispositionsfonden giver et tilskud (50%) til etablering af den første stander, i de afdelinger, hvor det skønnes, at projektet giver mening.

Beslutning
Der var fuld enighed om forslaget.

 
7: Status byggeteknisk afd.
ON - gav en status vedr. de enkelte renoveringer/nybyggerier.

 
8: Status drift

ON:

Forberedelser til markvandring pågår.

Indkøb - arbejdet med indgåelse af indkøbsaftaler pågår.

Effektiviseringsenheden - har været på besøg. Vi fik udelukkende positiv "kritik" på baggrund af 2014 tallene - som i 2016 forventes at blive væsentlig bedre, da det er her de store besparelser er iværksat.


 
9: Status økonomi
Intet nyt

 
10: Status udlejning
GB:
Udlejningssituationen
Ingen problemer - enkelte gårdhuse på Blåkildevej er lagt på nettet.
Opsagte boliger i vestbyen benyttes til genhusning, i forbindelse med den forestående renovering på Henning SmithsVej/Poul Buaas Vej.

Kontanthjælpsreformen
Vi kan endnu ikke vurdere den fulde effekt heraf.
Ganske få henvendelser fra beboere, som er ramt af reformen.
I forhold til september 2016, er den samlede boligstøttefor for oktober 2016, faldet med ca. kr. 300.000. Et fald, som er mindre end forventet.
Typisk er det unge/unge enlige m. børn, som har haft den største beskæring i boligstøtten.
Vi kan derfor håbe, at kommunen gør en ekstra indsats for at få disse grupper i arbejde, i de min. 6 timer om ugen, der skal til, for ikke at blive beskåret i boligstøtten.

 
11: Orientering
IF:
AKU
I forbindelse med BoiAalborgs udmeldelse af AKU, er nedsat et arbejdsudvalg, som skal komme med et forslag til et "moderniseret" og mindre udgiftstungt AKU.
I den periode, hvor arbejdet pågår har BoiAalborg stillet deres opsigelser i bero.

Evaluering beboermøder - september 2016
Den generelle opfattelse af årets beboermøder var positiv.

Dagsorden - formandsmøde den 27.10.2016
Eventkoordinator René Jeppesen kommer og fortæller om "Nøglen til de gode oplevelser"
Et møde, hvor der lægges mest vægt på at "netværke" og udveksle erfaringer.

Arkitekturpriser
Afd. 16/Magisterparken og afd. 19/Sallingsundvej er begge blevet tildelt Aalborg Kommunes Arkitekturpriser

Ny dato for strategi- og OB-møde
Lørdag den 11. februar 2017 - kl. 09.00-15.00

Juleforestilling - Morskabsteateret
Lørdag den 17. december 2016

OB-møder
04. april 2017 - kl. 16.00
04. maj 2017 - kl. 16.00
29. maj 2017 - kl. 16.00 (regnskabsmøde)

Repræsentantskabsmøde
15. juni 2017 - kl. 17.00

 
12: Underskrevne dokumenter, siden sidst
ON - gennemgik og kommenterede de underskrevne dokumenter.

 
13: Bordet rundt
Lukket punkt

 
14: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger