Gå til Indhold

Mandag den 03. december 2018.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 14. november 2018
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Status - strategi- og egenkontrol
Sagsfremstilling
På mødet vil ON orienterenærmere om de nye regler for egenkontrol, som hænger nøje samme med de strategier, der skal udarbejdes på de forskellige områder.

ON:
Den 07. januar 2019, afholdes strategidag vedr. egenkontrol, for ledere i administrationen og rep. fra Deloitte.

Oplæg til egenkontrol, mål, strategi og vision forventes at være klare til forelæggelse for OB, i slutningen af marts 2019.

Beslutning
OB afholder strategidag - lørdag den 06. april 2019 - kl. 10.00, i Rendsburggade.
Her forelægges administrationens oplæg til egenkontrol, vision/målsætning.

 
3: Status fra affaldsudvalget
Sagsfremstilling
Rep. fra affaldsudvalget giver en status på mødet.

AT - havde, inden mødet, fremsendt status/indstilling fra affaldsudvalget

Beslutning
IF - gjorde opmærksom på, at Jørn Juul (JJ) også er medlem af udvalget - hvilket ikke fremgår af fremsendte indstilling.

AT - havde supplerende bemærkninger til indstillingen, som herefter blev godkendt.

JJ - tager kontakt til Reno Nord, med henblik på at få arrangeret/inviteret til orienteringsmøde for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Himmerland.

 
4: Opdatering - ghettopakken
ON:
Ny Ghettoliste offentliggjort pr. 01.12.2018.
I forhold til tidligere år, er der sket ændringer vedr. definitionen af udsatte områder og ghettoområder.
Himmerland har ingen afdelinger på "Den udsatte liste/boblerne".
Endnu ingen offentlig reaktion fra BL.
Vore igangværende projekter påvirkes ikke af de midler, som er afsat til nedrivning.

 
5: Status byggeteknisk
Intet nyt - i forhold til status fra OB-møde den 14.11.2018
Ingen bemærkninger.

 
6: Status drift
ON:
På fælles personalemøde den 30.11.2018, blev funktionærerne orienteret om, at alle maskiner nu trackes.
Dette sker udelukkende med henblik på reg. af maskinudnyttelsen.
Registreringen skal efterfølgende danne grundlag for beslutning om, hvilke maskiner der evt. kan afhændes/sælges.
Hvis OB skulle få henvendelser vedr. ovennævnte, er det vigtigt at tydeliggøre, at registreringen ikke sker på de enkelte medarbejdere, men udelukkende på maskinbasis.

 
7: Status økonomi
Ingen bemærkninger.

 
8: Status udlejning
Ingen bemærkninger.

 
9: Orientering
IF:
ANTV - hævder, at Stofa ikke efterlever kontraktforhold. Voldgiftssag er formentlig under opsejling.

ON:
Møde afholdt med DGI vedr. projekt "Bevæg dig for livet".
Projektet indarbejdes som en del af markeringen af Himmerlands jubilæum i 2019 - bl.a. med fælles gåture i afdelingerne, hvor ambassadører fortæller bydelshistorier m.v.
Kan også indgå som konkurrence mellem afd. - Hvem har gået længst?
I OB var der enighed om, at det er et godt tiltag, som der skal arbejdes videre med.

I forbindelse med jubilæet afholdes reception på et af skibene (Tall Ship) den 04. juli 2019, ligesom der p.t. arbejdes med arrangementer vedr. afholdelse af forskellige koncerter, på havnefronten. Nærmere afklaring i løbet af marts 2019.

TO:
I Sundparken har - i lighed med tidligere år - været afholdt fotografering til julekort - kr. 50,00 pr. foto.
Næste år planlægges at donere det indkomne beløb til Knæk Cancer indsamlingen.

 
10: Underskrevne dokumenter, siden sidst
Ingen bemærkninger

 
11: Bordet rundt
Lukket punkt

 
12: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger